הצטרפות לאיגוד

רופאים החברים בהסתדרות הרפואית ורוצים לחדש/להצטרף לאיגוד רופאי המשפחה בישראל יש ליצור קשר עם מחלקת איגוד בטלפון: 03-6100471 או לבצע זאת באתר ההסתדרות הרפואית תחת בחירת אופציה באתר הר"י  "פעולות מהירות".

מי שאינו חבר הר"י ניתן למלא בקשה לקבלה לאיגוד בטופס המצורף להשתתפות בפעילויות האיגוד לשנת 2023-2024.

טופס עדכון פרטים אישיים

טופס בקשה להקמת הרשאה לחיוב חשבון