השתתפות במפגש המועצה של EURACT, דר' גרנק

סיכום השתתפות במפגש המועצה של EURACT ב- Prague -
23-25 אפריל 2015

מוניתי לנציגת ישראל במועצת -EURACT  (European Academy of Teachers in Family Medicine) החל מ- 01/2015, בעקבות סיום מילוי תפקיד זה ע"י דר' הווארד טנדטר.

השתתפתי לראשונה במפגש של מועצת EURACT, הפעם ב-Prague, ב- 23-25 באפריל 2015.

ב- Euract כ- 700 חברים ששייכים ל-40 מדינות אירופאיות. נשיא EURACT ויו"ר המועצה היה Prof. Janko Kersnik ז"ל, שלתדהמת כל הנציגים, לקה באוטם שריר הלב 3 ימים לאחר מכן ונפטר מסיבוכיו כעבור שבועיים של טיפול נמרץ. במהלך השתתפותי בוועידה התרשמתי מאד מכישורי המנהיגות של פרופ' קרסניק, מאישיותו המיוחדת, ממסירותו לתפקידו ולפיתוח וסטנדרטיזציה של רפואת המשפחה באירופה. אין ספק שבמהלך שנות כהונתו כנשיא, בשנים 2010-2015, הוא תרם מאד אישית לקידום המקצוע ולאקדמיזציה שלה במדינות אירופה החברות ב- EURACT.

בוועידה השתתפו 33 נציגים (5 התנצלו). רוב הנציגים חברי הוועד ותיקים וממלאים את התפקיד שנים רבות, למעט 2 שהצטרפו בשנתיים האחרונות. הפעם הייתי הנציגה החדשה היחידה וניתנה לי הזדמנות להציג את ישראל ואת עצמי בקצרה בפתיחת הוועידה.

תכנית העבודה הייתה גדושה והזמן מנוצל בצורה מרבית:

לאחר מפגש ראשון מיועד להצגת התכנית לכל המשתתפים, התחיל רצף של מפגשים, חלקם במליאת כולם וחלקם בחלוקה לפי נושאים שונים לתת וועדים ו/או קבוצות עבודה קיימות וחדשות.

להלן רשימת הנושאים העיקריים בהם עסקו וממשיכות לעסוק הקבוצות השונות (גם במהלך השנה, בין המפגשים פעמיים בשנה).

תת וועדים:

1. חינוך רפואי בבית הספר לרפואה:

קידום פרוייקטים של מחקר קיימים לצורך מיפוי ההוראה, קוריקולום המינימום, מעורבות של EURACT באג'נדה חינוכית בכנס של האיגוד האירי בדבלין (בספטמבר 2016).

2. תכניות התמחות ברפואת המשפחה:

מיפוי הקוריקולום במדינות השונות, המשך עבודה על מסמך שעוסק בחשיבות של ביצוע מחקר בתכנית המתמחים, (why, how, what).

3. תכניות CME /CPD:

דיונים על ארגון סדנאות במדינות וכנסים שונים, כנס בקרוב בקופנהגן, נושאים כמו Co-morbidity, trans-cultural competency, סביבת רופא המשפחה העתידי, Re-certification של מומחים באירופה...

4. תמיכה ב-EURACT ושירותים לחברי EURACT

עידוד חברות, זכויות, קשר עם ארגונים שונים, ניצול משאבים...

קבוצות עבודה:

1. הערכת מדריכים ברפואת המשפחה:

פרוייקט הערכת מורים (במימון EU), שיטות שונות, פיתוח ושימוש ב- E-portfolio למדריכים.

2. מחקר בחינוך רפואי ברפואת המשפחה:

הצעה לבדוק כיצד מתקבלים להתמחות, קריטריונים, לבדוק שיטות הערכת ביצוע, שיטות מחקר איכותניות, יכולת הכללה במחקר.

3. פיתוח אתר האינטרנט של EURACT

מיקום, נגישות, תכנים, עדכון...

דיונים כללים:

1. על מסמך שהופץ:

‘EURACT Statement on Assessment in Specialty Training for Family Medicine’

2. על פרוייקט לפיתוח סגל מורים ומדריכים:

Leonardo da Vinci project “Continuing educational development and harmonisation of expert teachers in General Practice/Family Medicine in Europe through a systematic process of quality improvement”.

מבוסס על הפצת Portfolio ו-Handbook למורים ומדריכים.

3. על קורסי EURACT עתידיים:

Level 1 Course, Tbilisi, Georgia, 15-17 October 2015

Level 2 Course, Tartu, Estonia, 6-8 October 2016

4. על ניהול תקציב, בחירות ותכנים פנימיים של EURACT.

במסגרת הדיון על הוועידות הבאות של EURACT, הצעתי לפי סיכום קודם עם יו"ר האיגוד שלנו, פרופ' שלמה וינקר , לארגן את המפגש של אביב 2017 בארץ (בסמוך לכנס האיגוד השנתי).  ההצעה התקבלה בצורה חיובית.

התכנית החברתית תרבותית:

הוועידה אורגנה למופת! והאווירה הכללית הייתה של שיתוף פעולה והתלהבות מול המשימות.

טרם פתיחת התוכנית הרשמית התקיים Journal Club מיועד לחברים שהקדימו להגיע,  סביב מספר מאמרים בנושאים של חינוך רפואי ומחקר בחינוך רפואי. בערב, מופע באופרה בפראג.

למחרת בבוקר אורגן ביקור מעניין מאד בכפר שהתפתח סביב כור אטומי פעיל במחקר ופיתוח, מחוץ לעיר, בו קיימת מרפאת הדרכה לרפואת המשפחה. המרפאה משמשת גם כמרפאה לרפואה תעסוקתית לעובדי הכור, לבני משפחותיהם ולתושבי הכפר האחרים. לביקור של הכור ושל המרפאה הצטרפו בני הזוג המלווים.

התכנית כללה גם ביקור במספר אתרים היסטוריים בפראג, שייט על הנהר, וארוחות ערב עם נוף מרהיב על העיר היפה.

תכניות עתידיות שלי כנציגת ישראל

1. הפצה של הפעילות החינוכית והכללית בתחום של רפואת המשפחה בארץ
לדוגמא: הפצתי את הכנס : The 1st International Congress on Controversies in Primary Care and Outpatient Care (COPOC) in Tel Aviv, May 20 – 22, 2015
2. בדיקת אפשרות ש"פ בין חימ"ר ו- EURACT
3. אשרור קיום וועידת מועצת EURACT בארץ באפריל 2017
4. הפצת פעילות EURACT בארץ , דרך האיגוד, חימ"ר, והמחלקות
5. עידוד השתתפות מדריכים בפעילויות כמו קורסים Leonardo ברמות שונות (השנה נרשמה מומחית לקורס ב- Tbilisi) , ו-Bled
6. עידוד השתתפות מתמחים ומומחים צעירים בחילופין של פרוייק Vasco De Gama (השנה נסעה מתמחה צעירה לחילופין בספרד)
7. עידוד הרשמה ישירה לחברות ב- EURACT.
8. השתתפות בוועידת מועצת EURACT שנייה, ב- ,Sarajevo 8-11 אוקטובר 2015.

 סוכם ע"י דר' מרטין גרנק-קטריבס