קורס הוראה קיץ 2015

1.      כללי

טבלת מושגים

לוח זמנים - קורס קיץ למדריכים

ABC of teaching in medicine

2.      שיחות בוקר

Teaching in the medical setting: balancing teaching styles,
learning styles and teaching methods

Teaching and Learning Styles in the Clinical Setting

E-LEARNING AND E-TEACHING

learning climate, learning environment

Learning styles

What's the point of Reflection?

3.      עקרונות הלומד הבוגר וחוזה לימודי

ABC of learning and teaching in medicine: Applying educational theory in practice

Teaching Support Services - Learning Objectives: A Basic Guide

חוזה לימודי

הלומד הבוגר

4.      הוראה בקבוצות קטנות וגדולות

ABC of learning and teaching in medicine: Teaching large groups

ABC of learning and teaching in medicine: Teaching small groups

AMEE Medical Education Guide No. 8. Learning in small groups

Group Work in the Classroom: Small-Group Tasks

Group Work in the Classroom: Types of Small Groups

Teaching in large groups

5.      הוראה בסביבה קלינית

ABC of learning and teaching in medicine: One to one teaching and feedback

ABC of learning and teaching in medicine: Learning and teaching in the clinical environment

Strategies for Efficient Office Precepting

Teaching models for outpatient medicine

הלימוד הקליני במרפאה

MEDICAL TEACHING: Strategies to Use during the Teaching Day

6.      הלומד המאתגר

The “problem” junior: whose problem is it?

Providing Difficult Feedback: TIPS for the Problem Learner

MEDICAL TEACHING: Special Learning Situation

הלומד המאתגר

7.      עקרונות מתן משוב

Twelve tips for giving feedback effectively in the
clinical environment

Evaluation Using the GRADE Strategy

Ten tips for receiving feedback effectively in clinical practice

Serving Up the Feedback Sandwich

עקרונות מתן משוב

8.      שיטות הערכת שיעור או קורס

9.      שיטות בחינת הלומד

ABC of learning and teaching in medicine: Skill based assessment

ABC of learning and teaching in medicine: Work based assessment

ABC of learning and teaching in medicine: Written assessment

Assessment in Medical Education

הערכת הלומד

שיטות בחינה

10.    בניית קוריקולום