קישורים

בישראל
אתר המחלקה לרפואת המשפחה, באר שבע
אתר המחלקה לרפואת המשפחה בחיפה
אתר עיתון רפואת המשפחה הישראלי

בעולם
EGPRN - רשת המחקר האירופית ברפואת המשפחה
EURACT - האיגוד האירופי למורים ברפואת המשפחה
EQUIP - האיגוד האירופי לאיכות ברפואת המשפחה
WONCA - איגוד רופאי המשפחה העולמי

חוגים ומחלקות
מרכז רפואי העמק- מחוז צפון
המחלקה לרפואת המשפחה, באר שבע