הודעות 27.04.2015

עדכונים לניירות עמדה

עדכונים וטיוטות חדשות לניירות עמדה, הודעה מאת דר' נגה פורת

עדכונים בניירות עמדה 101, 113, 114 בנושא ביצוע פאפ שגרתי, ניהול פאפ לא תקין וטיפול בממצאים טרום-סרטניים - הועלו לאתר האיגוד.

בישיבת המועצה הבאה יידון נייר 31- ניהול הריון בחשד למיקרוצפליה בעובר. טיוטת נייר עמדה זה פתוחה להצגת הסתייגויות באתר האיגוד בלבד עד תאריך 5.5.15.

רק הסתייגויות שתועלנה דרך אתר האיגוד תועברנה למחברי נייר העמדה ויתבצע לגביהן דיון בישיבת המועצה.
בברכה,
דר' נגה פורת
אחראית ניירות עמדה.

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות