דיאטה 28.05.2015

פנוטיפ "חסכני" קשור בירידה מופחתת במשקל בעת הגבלת צריכה קלורית

במחקר קליני קטן ב 12 אנשים עם השמנת יתר חולנית נמצא כי ירידה בפעילות מטבולית כתגובה פיזיולוגית מיידית לצום היא מנבא יעיל לרמת הירידה במשקל בדיאטה של 6 שבועות

הצלחה בתהליכי ירידה במשקל היא אינדבידואלית והבנת הגורמים המסייעים או מפריעים לה היא חלקית בלבד. ידוע כי הגוף מגיב להגבלת צריכה קלורית בהורדה של קצב חילוף החומרים הפיזיולוגי. אולם לא ידוע האם יעילות גבוהה של ירידה במשקל בעת הגבלת צריכה קלורית נובעת מירידה קטנה יותר בהוצאת אנרגיה. במחקר חדש שנערך ב NIH בדקו החוקרים האם אנשים עם השמנת יתר חולנית, שלהם מטבוליזם "חסכני" כלומר, בגופם חלה ירידה משמעותית יותר בהוצאת אנרגיה בתגובה לצום קצר ועלייה מצומצמת יותר בהוצאת אנרגיה בתגובה לאכילה מופרזת בטווח הקצר יורדים פחות במשקל בתקופה ארוכה של הגבלת צריכה קלורית. המחקר פורסם בכתב העת Diabetes.

למחקר גויסו 12 משתתפים בגירים עם השמנת יתר חולנית. לאחר מדידת הוצאת אנרגיה ראשונית, ויצירת מדדי בסיס, המשתתפים צמו במשך 24 שעות שבהן נדגמה הוצאת האנרגיה הפיזיולוגית שלהם בעזרת מדידה עקיפה של שחרור חום לסביבה. אחר כך אכלו המשתתפים 200% מצריכת הקלוריות הרגילה שלהם במשך 24 שעות שגם במהלכן נדגמה הוצאת האנרגיה הפיזיולוגית שלהם. בעקבות יומיים אלה, ביצעו המשתתפים דיאטה שבה צרכו 50% מהצריכה הקלורית הרגילה שלהם במשך 6 שבועות. החוקרים חישבו את הכנסת האנרגיה ממזון, איבוד אנרגיה בפסולת והוצאת אנרגיה בפעילות.

נמצא כי (עם ובלי תיקון לגורמים נוספים כגון גיל, מין, גזע ומשקל הבסיס) המשתתפים שגופם נהג ב"חסכנות" בהוצאת האנרגיה, כלומר, הראה ירידה משמעותית במטבוליזם בתגובה לצום ועלייה קטנה בתגובה לאכילת יתר, איבדו פחות ממשקל גופם במהלך הדיאטה הממושכת. לעומתם, משתתפים שגופם נהג ב"בזבזנות", כלומר הראה ירידה קטנה במטבוליזם בתגובה לצום ועלייה משמעותית בהוצאת אנרגיה פיזיולוגית בתגובה לאכילה מופרזת, איבדו ממשקלם יותר במהלך הדיאטה הממושכת.

לאור הממצאים קובעים החוקרים כי ישנם מאפיינים פיזיולוגיים מטבוליים אישיים המשפיעים על ההצלחה בירידה במשקל בתגובה לדיאטה, וכי תגובת הגוף המטבולית לצום ולאכילת יתר היא מנבא יעיל לרמת ההצלחה בדיאטה.

מקור:

Reinhardt M, Thearle MS, Ibrahim M, Hohenadel MG, Bogardus C, Krakoff J, Votruba SB. A Human Thrifty Phenotype Associated With Less Weight Loss During Caloric Restriction. Diabetes. 2015 May 11. pii: db141881. [Epub ahead of print]

לינק:

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25964395

ערכה: ד"ר שירי דיסקין

נושאים קשורים:  דיאטה,  השמנת יתר,  קלוריות,  מטבוליזם,  מחקרים,  סוכרת
תגובות