הודעות 31.05.2015

קול קורא להצעות מחקר בתחום מחלת הסוכרת, מיזם "עוצמה" 2015

קול קורא להגשת הצעות מחקר שימומנו על ידי מיזם עוצמה בשיתוף המדען הראשי של משרד הבריאות

מנהלי בתי חולים, ראשי רשויות מחקר

שלום רב,

בעקבות הסדר פשרה מיוני 2013 (ת.צ. 2223-07) הוקם מיזם 'עוצמה' שמטרותיו קידום תכניות למניעת סוכרת ולטיפול בחולי הסוכרת בישראל.

לשכת המדען הראשי במשרד הבריאות ומיזם עוצמה שמחים להודיע על פרסום קול קורא להגשת בקשות למענקי מחקר לשנים 2015-2016 במימון מיזם 'עוצמה'. יתקבלו לשיפוט‏ והערכה‏ בקשות‏ למימון‏ התערבויות ומחקרים‏ בנושאי‏ מניעת סוכרת או היענות ודבקות בטיפול בסוכרת.

במסגרת זו יוענקו עד 10 מענקים בסך של עד 150,000 ₪ למענק עבור מחקר שיימשך 18 חודשים לכל היותר. 

לא יתקבלו הצעות למחקר בסיסי או הצעות העוסקות בפיתוח תשתיות ו/או אמצעים טכנולוגיים (לדוגמא מערכות ממוחשבות, יישומים סלולריים), למעט הצעות שתכלולנה עידוד אבחון מדויק ומהיר של סוכרת .

הצעות המחקר תתקבלנה בתחומים הבאים:

  1. מניעת סוכרת בקבוצות סיכון
  2. מניעת סוכרת, לרבות באמצעות חינוך, באוכלוסייה הכללית
  3. העלאת היענות ודבקות בתוכנית הטיפול ובמעקב אחריהם

יתרון יינתן למחקרים שיכללו מרכיב חדשני (שלא נוסה קודם באוכלוסייה בישראל) ושיהיו ניתנים ליישום בהיקף מצומצם כמו גם בהיקף נרחב ובמגוון של אוכלוסיות, כלומר ההצעות תהיינה בעלות פוטנציאל ברור להתאמה תרבותית ולשונית נרחבת.

מועד הגשת הבקשות: 18.6.2015 בחצות. מועד הקובע הינו תאריך שליחת ההצעות האלקטרוני.

הצעות מודפסות חתומות על-ידי החוקרים ורשויות המחקר חייבות להגיע ללשכת המדען הראשי עד 23.6.2015

את הפרטים המלאים והמחייבים ניתן למצוא בקולות הקוראים המצורפים שהתפרסמו גם באתר קרן המחקר של משרד הבריאות:

www.health.gov.il/research-fund

בקשה מקדמית למענק מחקר

קול קורא, המסמך המלא

בברכה,
פרופ' איתמר רז
יו"ר מיזם "עוצמה"

ד"ר עמי בן יהודה
מנהל המחלקה למחקר רפואי
לשכת המדען הראשי
משרד הבריאות

נושאים קשורים:  הודעות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות