מחקרים 16.06.2015

חיידקי המעיים וגורמים סביבתיים משפיעים על התפתחות ונסיגת מחלות אלרגיות

בסקר שנערך בקרב תלמידי תיכון נמצא, כי ילדים יחידים או בכורים נוטים יותר לסבול ממחלות אלרגיות, וכי חיידקי מערכת העיכול ורמת ההיגיינה הסביבתית משפיעים על התפתחות והיעלמות תסמיני האלרגיה

מחלות אלרגיות מהוות בעיה בריאותית משמעותית בקרב ילדים ומבוגרים כאחד. חשוב לדעת כיצד מחלות אלרגיות מתפתחות ונעלמות מינקות ועד גיל ההתבגרות, מאחר והתערבות מוקדמת יעילה בטיפול במחלות אלרגיות.

במסגרת המחקר, נערך סקר בקנה מידה גדול בקרב תלמידי תיכון במחוז פוקוי ביפן. החוקרים ניתחו את השאלונים כדי לאתר את הגורמים הקשורים להתפתחותן ונסיגתן של מחלות אלרגיות.

בסקר האפידמיולוגי השתתפו 21,802 תלמידי תיכון, ושיעור התגובה ברת התוקף עמד על 89.3% (19,461). נעשה שימוש בשיטת שקלול הסתברות הפוכה (inverse probability weighting) עם ציוני זיקה (propensity scores).

השכיחות העדכנית של נזלת אלרגית (allergic rhinitis) היתה 19.2%. שיעור הנסיגה מנזלת אלרגית היה 15.3%. ילדים בכורים וילדים יחידים היו בסיכון הגבוה ביותר באופן מובהק לפתח תסמינים של מחלות אלרגיות (סיכון מוחלט [absolute risk, AR] לילד יחיד: 1.38, לילד בכור: 1.10).

נמצא קשר בין עצירות לבין התפתחות דלקת עור אלרגית (atopic dermatitisי), (AR 1.17) ובין נזלת אלרגית (1.17), בעוד צריכה על בסיס קבוע של חיידקי חומצה לקטית (lactic acid bacteria) לא נמצאה כגורם המחולל מחלות אלרגיות, אלא כגורם לנסיגה של דלקת עור אלרגית (1.22).

תת-הזעה (hypohidrosis) נמצאה כגורם המחולל דלקת עור אלרגית (1.25). תפקוד אקדמי גבוה נמצא קשור להתפתחות נזלת אלרגית (1.20), אך היה גורם מניעתי בהתפתחות אסתמה (0.89).

סקר אפידמיולוגי זה הראה, כי השערת ההיגיינה (hygiene hypothesis) והרכב חיידקי המעיים עשויים להשפיע על התפתחות התסמינים ועל נסיגה של מחלות אלרגיות.

מקור:

Tokunaga, Takahiro; Ninomiya, Takahiro; Osawa, Yoko; Imoto, Yoshimasa; Ito, Yumi; Takabayashi, Tetsuji; Narita, Norihiko; Kijima, Akiko; Murota, Hiroyuki; Katayama, Ichiro; Fujieda, Shigeharu
Factors associated with the development and remission of allergic diseases in an epidemiological survey of high school students in Japan American Journal of Rhinology & Allergy, Volume 29, Number 2, March/April 2015, pp. 94-99(6)

נושאים קשורים:  מחקרים,  EGCG,  מחלות אלרגיות,  תלמידי תיכון,  נזלת אלרגית,  עצירות,  חיידקי חומצה לקטית,  תת-הזעה,  אסתמה,  השערת ההיגיינה
תגובות