מחקרים 16.07.2015

קיים הבדל מגדרי בגורמי הסיכון לחוסר שליטה בסוגרים

חוסר שליטה בסוגרים (בריחת שתן, צואה או שניהם יחד) נפוץ בקרב מבוגרים. דיכאון ותחלואות מרובות מגבירים את הסיכון לחוסר שליטה בסוגרים בקרב נשים, בעוד ליקויים בתפקודיות ותחלואה כללית מגבירים סיכון זה בקרב גברים

מערכת השתן בגוף האישה (אילוסטרציה)
מערכת השתן בגוף האישה (אילוסטרציה)

מחקר חתך מבוסס-אוכלוסייה בוצע על מנת להעריך את השכיחות של אי נקיטת שתן (urinary incontinence, UI), חוסר שליטה בהטלת צואה (fecal incontinence, FI) וחוסר שליטה כפול בסוגרים (dual incontinence, DI) ולזהות גורמים משותפים הקשורים לכל סוג של חוסר שליטה בסוגרים בקרב נשים וגברים מבוגרים.

החוקרים התבססו על התוצאות של National Health and Nutrition Examination Survey מהשנים 2005-2012, שנערך בארצות הברית. בניתוח הנתונים נכללו נשים וגברים שגילם 50 ומעלה.
UI הוגדרה כמתונה עד חמורה עם ציון של שלוש ומעלה במדד חומרת IU (טווח ציונים : 0-12); FI הוגדר כאובדן של חודש לפחות של צואה רירית, מימית או מוצקה, ו- DI הוגדר כנוכחות UI ו- FI יחד.

נשים נטו יותר לדווח על UI ו- DI, אך נמצאו שיעורים דומים של FI בקרב גברים ונשים I: UI דווח בקרב 19.8% מהנשים ו- 6.4% מהגברים; FI דווח בקרב 8.2% מהנשים ו- 8.4% מהגברים, ו- DI דווח בקרב 6.0% מהנשים ו- 1.9% מהנשים. השכיחות של חוסר שליטה כלשהיא עלתה עם הגיל בשני המינים.
במודלים של רגרסיה שהותאמו להיסטוריה של כריתת רחם ומספר הלידות נמצא כי בקרב נשים, DI היה קשור למוצא לבן ולא היספני (יחס סיכויים [OR]: 2.3, 1.5-3.4), דיכאון (4.7, 2.0-11.1), תחלואות נלוות (4.3, 1.9-9.6 עבור שלוש תחלואות ומעלה, בהשוואה להעדר תחלואות), היסטוריה של כריתת רחם (1.8, 1.2-2.7) ושלשולים (2.8, 1.5-5.0). בקרב גברים, DI היה קשור להפרעה בתפקוד היומיומי (activities of daily living, ADL) (OR: 2.4, 1.2-4.9) ודיווח עצמי על בריאות לקויה (2.8, 1.5-5.0).

החוקרים מסכמים כי UI, FI ו- DI נפוצים בקרב האוכלוסייה המבוגרת. גורמים הקשורים ל- DI אינם דומים לאלו הקשורים ל- UI ו- FI, והם נבדלים גם בהתאם למין המטופל. נשים הסובלות מדיכאון ותחלואות נלוות נמצאות בסיכון מוגבר ל- DI, בעוד אצל גברים סיכון זה גובר עקב תפקוד יומיומי לקוי ובריאות לקויה.

מקור:

Urinary, Fecal, and Dual Incontinence in Older U.S. Adults
Jennifer M. Wu, Catherine A. Matthews, Camille P. Vaughan and Alayne D. Markland
Journal of the American Geriatrics Society, May 2015, Volume 63, issue 5, pages 947–953.
Article first published online: 4 MAY 2015 | DOI: 10.1111/jgs.13385

לינק:
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/jgs.13385/abstract

נושאים קשורים:  אי נקיטת שתן,  חוסר שליטה בהטלת צואה,  חוסר שליטה כפול בסוגרים,  incontinence,  דיכאון,  ADL.,  תחלואה
תגובות