הדרכה טלפונית 10.08.2015

מחקר בארה"ב: הדרכה טלפונית יכולה לשפר איזון סכרת

ממחקר מבוקר עולה כי הדרכה טלפונית במשך שנה מביאה לירידה משמעותית בערכי המוגלובין מסוכרר בחולי סכרת

התערבות התנהגותית היא כלי רב משקל בהתמודדות עם סוכרת קשה לאיזון, במיוחד באוכלוסיות חלשות. צוות חוקרים אמריקאים יזם מחקר מבוקר בו ביקש לבדוק את היעילות של הדרכה טלפונית באיזון גליקמי של חולי סוכרת אל מול הדרכה באמצעות עלונים מודפסים בלבד. תוצאות המחקר פורסמו ב American Journal of Preventive Medicine.

במחקר נכללו 941 חולי סכרת עם ערך המוגלובין מסוכרר גבוה מ 7% אשר הוקצו אקראית לשתי זרועות מחקר – 443 בקבוצת ההדרכה הטלפונית ו 498 בקבוצת הביקורת. הנחקרים גויסו מרשם הסוכרת של ניו יורק, רובם ממוצא דרום אמריקאי וממעמד סוציו אקונומי נמוך. כל משתתפי המחקר קיבלו חומרי הדרכה מודפסים בנושאי איזון סכרת, טיפול עצמי בסכרת ושינוי אורחות חיים, אחת לרבעון. מטופלים בקבוצת ההדרכה הטלפונית קיבלו שיחות יעוץ מקצועיות 4 פעמים בשנה במידה וערך ה A1C היה בין 7-9%, ושמונה פעמים בשנה במידה וה A1C היה מעל 9%. השיחות התמקדו בראש ובראשונה בהענות ודבקות לטיפול התרופתי, אך גם בנושאי תזונה ואורח חיים בריא. יעד המחקר העיקרי היה פער בשינוי, לאחר שנה, בערכי המוגלובין מסוכרר בין שתי הקבוצות. יעדי המחקר המשניים כללו דיווח על טיפול עצמי נאות בסוכרת לרבות דבקות בטיפול התרופתי.

רב משתתפי המחקר היו ממוצא דרום אמריקאי (67%) או אפרואמריקאי (28%). 69.7% נולדו מחוץ לארה"ב ו %55.1 היו דוברי ספרדית. בקרב 694 (74%) משתתפים שהשלימו את המחקר ערכי ההמוגלובין המסוכרר ירדו בממוצע ב 0.9% בקבוצה אשר קיבלה הדרכה טלפונית וב 0.5 בקבוצת הביקורת, פער של 0.4 (רווח סמך 95% בין 0.09 ל 0.74, P=0.01). ההתערבות הייתה יעילה באופן מובהק סטטיסטית בקרב מטופלים עם ערך המוגלובין מסוכרר גבוה מ 9% בכניסה למחקר. לא היה הבדל בר משמעות בין שתי הקבוצות בשיפור בטיפול העצמי והדבקות לטיפול התרופתי.

לאור התוצאות החוקרים מסכמים כי הדרכה טלפונית הינה כלי יעיל אשר באמצעותו ניתן להביא לשיפור ניכר באיזון גליקמי בחולי סכרת עם שליטה מטבולית רעועה, במיוחד כאשר מדובר בחולים מהשכבות החלשות של האוכלוסיה. גישה זו יכולה להוות בסיס ליוזמות התערבות של גופים רפואיים האמונים על בריאות הציבור.

מקור:

Telephone Intervention to Improve Diabetes Control
Chamany, Shadi et al. American Journal of Preventive Medicine

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  הדרכה טלפונית,  המוגלובין מסוכרר,  המוגלובין A1C,  מחקרים,  סוכרת
תגובות