טרשת עורקים 11.08.2015

הנקה מגנה מפני טרשת עורקים

מסקירה רטרוספקיטיבית עולה כי קיים קשר הופכי בין משך ההנקה הכולל לבין חומרת טרשת העורקים שני עשורים מאוחר יותר

מחקרים רבים מצביעים על הנקה כגורם המפחית סיכון לסיבוכיה של טרשת עורקים ובפרט למחלה לב איסכמית. על רקע הדברים קבוצת חוקרים ממספר מרכזים רפואיים ומכונים אפידמיולוגיים בארה"ב ביקשה לבחון את הקשר בין משך ההנקה במהלך חיי האישה לבין חומרת טרשת העורקים בגיל העמידה. ממצאי החוקרים פורסמו לאחרונה בכתב העת Obstetrics & Gynecology.

לטובת המחקר הרטרוספיקטיבי החוקרים נעזרו בנתונים ממחקר עוקבה רב מרכזי מתמשך The Coronary Artery Risk Development in Young Adults אליו גויסו 2,787 נשים בשנים 1985-1986 בגילאי 18-30. 72% מנשים אלה עברו בדיקות מעקב מקיפות בשנים 2005-2006, שני עשורים לתחילת המחקר, מתוכן במחקר הנוכחי נכללו 846 נשים (52% ממוצא אפרו-אמריקאי) ללא עדות למחלת לב או סוכרת, שילדו לכל הפחות פעם אחת במהלך עשרים שנות המעקב ושלגביהן נמצאו נתונים באשר לגורמי סיכון מטבוליים למחלת לב. כל הנשים הכלולות במחקר עברו הערכה של עובי דופן (אינטימה-מדיה) עורק התרדמה המשותף בשנים 2005 -2006. כל פרקי הזמן בהם הנשים הניקו בתקופת המחקר סוכמו באופן הבא: פחות מחודש הנקה (262 נשים), בין חודש ל 6 חודשי הנקה (210 נשים), בין 6 ל 10 חודשי הנקה (169 נשים), 10 חודשים או יותר 205 נשים. ניתוח המתאם בין עובי הממוצע של דופן עורק התרדמה לבין משך ההנקה התבצע באמצעות רגרסיה לינארית תוך תקנון להשמנה במהלך הריון, מצב קרדיו-מטבולי, מספר הלידות וגורמי סיכון נוספים.

נמצא קשר הופכי מדורג בין משך ההנקה לעובי דופן עורק התרדמה המשותף. הבדלים ממוצעים בין עשרה חודשי הנקה או יותר לבין חודש הנקה ופחות נעו מ 0.062 מ"מ במודלים לא מתוקננים (0.001> מגמת P), ל 0.029 מ"מ במודלים המתוקננים ל BMI בהריון, גורמי סיכון קרדיו-מטבוליים, מספר לידות, עישון ומדדים סוציו-דמוגרפיים (0.01=מגמת P). הוספה מדורגת של משתנים מתערבים אפשריים (BMI, ל"ד סיסטולי) החלישה במקצת את הקשר בין משך ההנקה ועובי דופן עורק התרדמה מ 0.027 ל 0.023 מ"מ, ( P =0.019 ו 0.054=P).

על סמך ממצאיהם קובעים החוקרים כי טרשת עורקים תת קלינית מתקדמת יותר בנשים שהניקו לפרקי זמן קצרים יותר בחייהן, זאת באופן בלתי תלוי בגורמי סיכון אחרים. החוקרים סבורים שלהנקה יתרונות ארוכי טווח בעיכוב הזדקנות וסקולרית וכפועל יוצא מניעה של תחלואת לב וכלי דם.

מקור:

Lactation Duration and Midlife Atherosclerosis Gunderson, Erica P. PhD, MPH; Quesenberry, Charles P. Jr PhD; Ning, Xian MS; Jacobs, David R. Jr PhD; Gross, Myron PhD; Goff, David C. Jr MD, PhD; Pletcher, Mark J. MD, MPH; Lewis, Cora E. MD, MSPH Obstetrics & Gynecology: August 2015 - Volume 126 - Issue 2 - p 381–390

ערך: דר' צבי שליטנר

נושאים קשורים:  טרשת עורקים,  הנקה,  גורמי סיכון,  מחלת לב,  מחקרים
תגובות