קול קורא 27.08.2015

קול קורא להצעת מושבים ולהגשת תקצירים

הכנס הישראלי השביעי למחקר איכותני, 8-10 בפברואר, אוניברסיטת בן- גוריון בנגב

תאריך אחרון להגשת הצעות ותקצירים – 8 באוקטובר 2015
את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס :
icqm@bgu.ac.il

לפרטים נוספים לחץ כאן

נושאים קשורים:  קול קורא,  הודעות,  מחקר איכותני,  תאריך אחרון להגשת הצעות ותקצירים – 8 באוקטובר 2015 את ההצעות והתקצירים נא לשלוח למזכירות הכנס : icqm@bgu.ac.il
תגובות