מחקרים 07.09.2015

מעקב פעיל עשוי להתאים לכשני שליש מחולי סרטן ערמונית

במחקר עוקבה כ 68% מהגברים שלקו בסרטן ערמונית עמדו בקריטריונים למעקב פעיל, עם זאת, הלכה למעשה, רק מיעוט מהגברים מטופלים בגישה זו

גברים רבים הלוקים בסרטן הערמונית יכולים לבחור במעקב פעיל כגישה חלופית להתערבות ניתוחית, ללא נחיתות מהותית במונחי פרוגנוזה וסיבוכים, זאת במידה והם עומדים באמות המידה הקליניות שנקבעו מחקרית. ואולם בפועל רק חלק קטן מהגברים (11-35%) בוחרים בגישה זו, הרב נוטים לבחור, בין אם בהמלצת רופאים או משיקולים אישיים, בגישה רדיקלית יותר לטיפול. חוקרים מטקסס ביקשו לבדוק במחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה מה שיעור חולי סרטן הערמונית המתאימים למעקב פעיל, במקביל בדקו החוקרים האם דרגה ושלב של המחלה השתנו לאחר בדיקה היסטופתולוגית בתר ניתוחית סופית לעומת ביופסיית האבחון, תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Urology.

מתוך עוקבה של 3,828 גברים מטקסס שהיו במעקב PSA קבוע 320 אובחנו בין השנים 2000-2012 כלוקים בסרטן ערמונית, מתוכם ל 281 היו נתונים מספקים לסקירה. 281 המקרים נבחנו בשאלת התאמתם למעקב פעיל על בסיס שני מכלולים של אמות מידה (קריטריונים). מכלול 1 כלל צפיפות PSA נמוכה מ 15%, שני גלילים (דגימות ביופסיה) או פחות עם ממצאים ממאירים, דרגת גליסון 6 או פחות וממאירות המערבת 50% מהדגימה או פחות. מכלול 2 כלל: ארבעה גלילים או פחות עם גליסון 3+3 ורק גליל אחד עם גליסון 3+4 כאשר לא יותר מ 15% מהגליל מעורב בדרגת התמיינות זו. בגברים שעברו כריתת ערמונית הממצאים הפתולוגיים הבתר ניתוחיים הושוו לממצאים בביופסיית האבחון בשאלה של שינוי דרגה ושלב של המחלה.

מ 281 מטופלים, 187 (67%) היו מתאימים למעקב פעיל על פי מכלול אמות המידה 1 ו/או 2. מידע על טיפול בהמשך לאבחון היה זמין לגבי 178 מטופלים  מתוכם 74 עברו כריתה רדיקלית של הערמונית. תוך השוואה של ממצאים פתולוגיים בניתוח לממצאי הביופסיה בעת אבחון המחלה 14 גברים (33.1%) שעמדו במכלול 1 ו 9 (25%) גברים שעמדו במכלול 2 שודרגו מבחינת דרגת ההתמיינות או שלב המחלה. לשם השוואה 38% מאלה שלא עמדו בקריטריונים למעקב פעיל שודרגו בדרגה או שלב של השאת על פי הדגימה הניתוחית.

החוקרים מסכמים כי על סמך מחקר עוקבה מבוסס אוכלוסיה כשני שליש מהחולים המאובחנים כלוקים בסרטן הערמונית יכולים להתאים למעקב פעיל, עוד מציינים החוקרים כי על סמך השוואות פתולוגיות ניתן לשקול הרחבה של אמות המידה למעקב פעיל בקרב חולי סרטן ערמונית.

מקור:

Active Surveillance is an Appropriate Management Strategy for a Proportion of Men Diagnosed with Prostate Cancer by Prostate Specific Antigen Testing
Overholser, Stephen et al.  The Journal of Urology , Volume 194 , Issue 3 , 680 - 684

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  PSA,  גליסון,  סרטן ערמונית,  מעקב פעיל,  כריתה רדיקלית
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות