מחקרים 17.09.2015

גברים בעלי דופק איטי ול"ד סיסטולי נמוך נוטים יותר לפשעים אלימים

בעבודה שחקרה כמיליון גברים נמצא קשר ברור בין קצב לב איטי במנוחה ול"ד נמוך לבין סיכון למעורבות בפשעים אלימים ופשיעה בכלל וכן פציעות כתוצאה מאלימות או תאונות

אילוסטרציה
אילוסטרציה

הקשר בין קצב לב איטי לבין נטיה להתנהגויות אלימות ואנטיסוציאליות בקרב ילדים עלה באופן עקבי במספר מחקרים.  יתכן ומדובר בקשר נסיבתי ומוטה אך מנגד ישנם אנשי מקצוע הסבורים כי קיימת הלימה בין תפקוד מערכת העצבים האוטונומית לבין מנגנוני ויסות רגשי. בהמשך לדברים חוקרים משבדיה ופינלנד ביקשו לבדוק במחקר המבוסס על נתונים של מאות אלפי גברים, האם קצב לב איטי ולחץ דם סיסטולי נמוך בגיל צעיר נקשר לנטיה לפשיעה ופציעות בהמשך החיים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA Psychiatry

החוקרים סקרו רשמים לאומיים שונים בשבדיה  ואספו נתונים אודות 710264 גברים משנת 1958 ועד  1991, תקופת מעקב של עד 35.7 שנים. בידי החוקרים היו נתונים זמינים הנוגעים לאלימות, פשיעה ופציעות המתייחסים לשנים 1973-2009. נתוני ל"ד וקצב לב נאספו מהרשם הצבאי הלאומי. בשבדיה מרבית הגברים בני 18.2 (סטיית תקן 0.5) עוברים הערכה רפואית לקראת שירותם הצבאי. תוצאות המחקר העיקריות היו שיעורי הרשעות בפשעים אלימים ולא אלימים ושיעורי הפציעות או תמותה המייוחסים לפעילות אלימה ושלא בהקשר של אלימות.

במודלים מתוקננים למשתנים מתערבים גופניים, קרדיווסקולריים, פסיכיאטריים, קוגניטיביים וסוציאליים כלכליים  הסיכון של 132595 גברים בחמישון התחתון של קצב לב במנוחה (<60 פעימות לדקה) להיות מורשעים בפשע אלים היה גבוה ב39% (95% רווח בר סמך 35-44%)  בהשוואה לסיכון של  139511 גברים בחמישון העליון (>83 פעימות לדקה) , הסיכון להרשעה בפשע שאינו אלים היה  גבוה ב 25% (95% רווח בר סמך 23-28%). כך גם הסיכון לפציעה כתוצאה מאלימות ושלא כתוצאה מאלימות מכוונת היה גבוה ב39%  בהשוואה בין חמישוני הקיצון.  תקנון נוסף לרמת כושר קרדיווסקולרי בהסתמך על נתוני מבחני מאמץ בתת קבוצה של 572610 גברים  לא מיתן את עוצמת הקשר. תוצאות דומות התקבלו גם כאשר נבחן הקשר בין לחץ דם סיסטולי לבין אלימות בקרב יותר ממיליון גברים, לחץ דם סיסטולי נמוך נקשר גם הוא לסיכון מוגבר לפשעים אלימים ולא אלימים וכן לפציעות כתוצאה מאלימות.

החוקרים מסכמים כי קצב לב איטי במנוחה בקרב גברים צעירים נקשר לנטיה לאלימות, פשיעה, חשיפה לפציעות כתוצאה מאלימות ישירה והן לפגיעות בלתי מכוונות. קשר דומה מתקיים גם בקרב גברים עם לחץ דם סיסטולי נמוך. התוצאות נותרות בעינן גם לאחר תקנון למשתנים מתערבים כגון כושר גופני. החוקרים משערים שלמנגנונים עצביים אוטונומיים תפקיד בויסות התנהגותי  אך הדבר דורש הוכחות מחקריות נוספות.

מקור:

Latvala A, Kuja-Halkola R, Almqvist C, Larsson H, Lichtenstein P. A Longitudinal Study of Resting Heart Rate and Violent Criminality in More Than 700 000 Men. JAMA Psychiatry. Published online September 09, 2015. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.1165.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  אלימות,  פשיעה,  ל"ד סיסטולי,  קצב לב
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות