מחקרים 20.09.2015

תנודתיות של לחץ דם סיסטולי קשורה לסיכון מוגבר לתחלואה קרדיווסקולרית ולתמותה

בעבודת המשך למחקר ALLHAT התגלה כי שונות גבוהה במדידות לחץ דם בין ביקור לביקור קשורה לעליה בסיכון לארועים כליליים, תמותה כללית, שבץ ואי ספיקת לב

יתר לחץ דם (אילוסטרציה)
יתר לחץ דם (אילוסטרציה)

לעתים לא נדירות ערך לחץ הדם של מטופל בביקור אחד אינו דומה לערכים שנמדדו בביקורים קודמים, הנטיה היא לשייך את התנודתיות לנסיבות השונות של כל ביקור, מרכיבי חרדה, מתח, כאב, חולי חריף ועוד. עם זאת יש חוקרים הסבורים כי שונות זו בלחצי הדם יכולה להוות גורם מנבא לתחלואה קרדיווסקולרית ותמותה בדומה לדפוסי תגובת לחצי הדם במבחני מאמץ או במהלך שינה. על מנת לבחון את ההשערה נערך מחקר עוקבה פרוספקטיבי שתוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת ANNALS OF INTERNAL MEDICINE.

העבודה הנוכחית היא למעשה מחקר המשך ( פוסט הוק) של (ALLHAT), מחקר רחב היקף אשר עסק במניעה של ארועים לבביים באמצעות טיפול להורדת לחץ דם ואיזון פרופיל שומנים. מקרב משתתפי המחקר המקורי 25814 מטופלים נכללו בעוקבה הנוכחית. שונות בין ביקורים (Visit-to-Visit Variability) של מדידות ל"ד סיסטולי הוגדרה כסטיית תקן ממוצעת של ערכי לחץ דם על פני שבע מדידות בביקורים שונים במרפאה בפרק הזמן בין שישה ל28 חודשים מיום הגיוס למחקר ALLHAT. תוצאות המחקר כללו שיעורי הארעות של מחלה כלילית פטאלית ולא פטאלית, תמותה מכל סיבה, הארעות שבץ מוחי ואי ספיקת לב.

נתונים סטטיסטיים

במהלך המעקב נרשמו 1194 ארועים כליליים, ארעו 1948 מקרי מוות מכל סיבה, 606 מקרי שבץ מוחי ו921 מקרי אי ספיקת לב. לאחר תקנון רב משתני , לרבות ללחץ דם ממוצע, השוואה בין חמישון עליון לחמישון תחתון של סטיית התקן במדידת לחץ דם סיסטולי (14.4 מ"מ כספית או יותר לעומת 6.5 מ"מ כספית ופחות) תורגמה ליחסי הסיכונים הבאים (HR): 1.30 (95% רווח בר סמך 1.06-1.59) לארועי כלילי ממית ולא ממית. 1.58 לתמותה מכל סיבה (95% רווח בר סמך 1.32-1.90), 1.46 (95% רווח בר סמך 1.06-2.01) לשבץ ו1.25 (95% רווח בר סמך 0.97-1.61) לאי ספיקת לב. גם שונות גבוהה במדידות לחץ דם דיאסטולי נקשרה לסיכון מוגבר לארועים קרדיווסקולריים ותמותה.

סיכום

החוקרים מסכמים כי שונות גבוהה במדידות ל"ד בין ביקור לביקור, ובאופן מודגש יותר שונות גבוהה בערך הסיסטולי, קשורה לעליה בסיכון קרדיווסקולרי ובתמותה. הדברים נכונים גם, אם כי באופן מתון יותר, לשונות בערכי ל"ד דיאסטולי. החוקרים מציינים כי אמנם לממצאים ערך מנבא חשוב אך תרגומם הקליני והטיפולי דורש מחקרי המשך ממוקדים בתנודתיות של לחצי הדם.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

מקור

Muntner P, Whittle J, Lynch AI, Colantonio LD, Simpson LM, Einhorn PT, et al. Visit-to-Visit Variability of Blood Pressure and Coronary Heart Disease, Stroke, Heart Failure, and Mortality: A Cohort Study. Ann Intern Med. 2015;163:329-338. doi:10.7326/M14-2803

נושאים קשורים:  ל"ד סיסטולי,  ל"ד דיאסטולי,  שונות מדידות בין ביקור לביקור,  לחץ דם
תגובות