נזלת אלרגית 30.09.2015

סנן תוך אפי יעיל במניעת נזלת אלרגית

מחקר אקראי מבוקר וכפול סמיות הראה כי סנן זעיר המותקן בנחיריים יעיל במניעה של נזלת אלרגית עונתית.

נזלת אלרגית (צילום: אילוסטרציה)
נזלת אלרגית (צילום: אילוסטרציה)

סנן תוך אפי (Rhinix; Rhinix ApS, Aarhus, Denmark) נמצא יעיל במניעתה של נזלת אלרגית במחקר קטן שבדק חשיפה סביבתית לא עונתית לאלרגנים. לאור הנתונים החיוביים נערך מחקר המשך אקראי, מבוקר וכפול סמיות שמטרתו לבדוק את יעילות הסנן במניעת נזלת אלרגית עונתית תוך חשיפה טבעית לאלרגנים בעונת ההאבקה.

מחקר אקראי (1:1), מבוקר, מוצלב וכפול סמיות נערך במשך יומיים בשיא עונת האבקת הדשא ביוני 2014 , בעיר ארתוס, דנמרק. במחקר נכללו 65 נבדקים מבוגרים עם אלרגיה מוכחת לדשא. על מנת להעריך את חומרת תסמיני הנזלת האלרגית החוקרים השתמשו ב
total nasal symptom scoreא (TNSS) הכולל תסמיני גודש , נלזת, תחושת עקצוץ באף והתעטשויות. הפער ב ∑ TNSS יומי (סכום 13 מדדים) הווה את המדד המרכזי בניתוח תוצאות המחקר, כמו כן נמדד הפער בTNSS מקסימילי.

נתונים סטטיסטיים

הסנן הפחית באופן מובהק את הן את חומרת התסמינים TNSSs (P = .03) והן את שכיחות הופעתם היומית לעומת קבוצת הביקורת∑ TNSSs (P = .03) .
ההפחתה היחסית החציונית הייתה 40% לTNSS יומי (P = .02), ו43% ל TNSS מקסימלי (P = .004),. בנוסף נרשמה הפחתה של 83% בתסמיני התעטשות (P = .001),, 75% בתסמיני עיניים דומעות (P = .02) ו 53% בתסמיני הנזלת (P = .005), כל אלה בהשוואה לפלצבו. השימוש בסננים לא גרם לתופעות חריגות ברות משמעות ונסבל היטב על ידי הנבדקים.

סיכום

לאור התוצאות החוקרים מסכמים כי השימוש בסנן האפי הינו יעיל באופן מובהק בהפחתה של תסמיני אלרגיה עונתית וקובעים שלסננים כגון זה יכול להיות תפקיד בארסנל הטיפולי בנזלת עונתית.

עורך: ד"ר צבי שליטנר

מקור
Preventive effect of nasal filters on allergic rhinitis: A randomized, double-blind, placebo-controlled crossover park study Kenney, Peter et al. Journal of Allergy and Clinical Immunology

נושאים קשורים:  נזלת אלרגית,  אלרגיה עונתית,  סנן אפי
תגובות