מחקרים 22.10.2015

הפרעת אישיות גבולית, ויסות רגשי ותחושות לב

במחקר מקרה ביקורת הודגמה קליטה קורטיקלית מוחלשת של אותות עצביים המגיעים מהלב אצל אנשים עם הפרעת אישיות גבולית, הקושי האינטרוספטיבי נקשר לליקוי בויסות רגשי

מחקרים פונקציוניליים ופסיכולוגיים מראים כי ויסות רגשי קשור קשר הדוק לכישורי האינטרוספציה (Interoception- קליטה ועיבוד של גירויים ואותות נוירולוגיים שמקורם באיברים הפנימיים). מכאן ניתן לשער כי ליקוי בכושר האינטרוספטיבי תורם ואולי אף מסביר את מאפייני הליבה של הפרעת אישיות גבולית שבבסיסה קושי בויסות רגשי ובתפיסת העצמי. גם מאפיינים נוספים של ההפרעה כמו דימוי עצמי לא יציב, הפרעה בתפיסת גוף, לביליות רגשית וקהות תחושתית יכולים לרמז על חסמים במודעות לאותות וגירויים גופנים. חוקרים מגרמניה ביקשו לבחון את ההבדלים באינטרוספציה בין אנשים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית לבין מתנדבים אקראים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Jama Psychiatry.

חוקרים מבית החולים האונברסיטאי בהלדברג, גרמניה ערכו מחקר מקרה ביקורת בקרב מטופלי המרכז הרפואי. למחקר גוייסו 34 מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית מאובחנת ופעילה, ללא טיפול תרופתי, 31 מתנדבים בריאים ו 17 מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית ברמיסיה, גם הם ללא טיפול תרופתי פעיל. כל החולים עברו בדיקת HEP - בדיקת EEG הבודקת פוטנציאלים מעוררים כתגובה לגירוי אוטונומי, במקרה זה פעימות הלב, ובאמצעותה נבדק הייצוג הקורטיקלי וממדי קליטה של אותות אוטונומיים אפרנטיים מהמערכת הקרדיווסקולרית. הבדיקה בוצעה במקביל לבדיקה אלקטרוקרדיוגרפית.
בנוסף הוערכו תסמיני הפרעת אישיות גבולית, היסטוריה של טראומה בילדות ורקע פסיכיאטרי באמצעות שאלונים וראיונות מובנים. עוד עברו הנחקרים MRI מח במטרה לאפיין ולהשוות את נפח החומר האפור במבני קליפת המח הקשורים לקליטה ועיבוד של גירויים אוטונומיים ותחושתיים סומטיים. תוצאת המחקר העיקרית הייתה אפיון הקשר בין משרעות ממוצעות של HEP ב EEG במנוחה לבין ליקוי בויסות רגשי על סמך עדות המטופל וכן לבין הנפח של החומר האפור באתרים הרלוונטיים.

המשרעות (אמפליטודות) הממוצעות של אותות ה HEP היו נמוכות משמעותית בקרב מטופלים עם הפרעת אישיות גבולית (הא"ג) לעומת מתנדבים בריאים (F1,61 = 11.32, P = .001), בעוד המשרעות הממוצעות של HEP בקרב מטופלים עם הא"ג ברמיסיה נפלו בין ערכי שתי הקבוצות (P >.05). משרעות של HEP נקשרו בקשר הופכי להפרעה בויסות רגשי (כלומר משרעות נמוכות אפיינו מטופלים עם ויסות רגשי לקוי) (R = −0.30, P = .01) ובקשר ישר לנפח החומר האפור באינסולה הקדמית משמאל
(R = 0.53, P < .05) ובפיתול החגורה הקדמי (anterior cingulate cortex) דו צדדי (R = 0.47, P < .05), שני האזורים המזוהים ביותר עם אינטרוספציה.

התוצאות מצביעות על ליקוי בעיבוד אותות וגירויים אוטונומיים בקרב חולים עם הפרעת אישיות גבולית, גילוי זה עולה בקנה אחד עם המאפיינים הקליניים של ההפרעה. רמיסיה בהפרעת האישיות קשורה לשיפור בייצוג הקורטיקלי של גירויים גופניים. לאור הממצאים החוקרים ממליצים לשלב בטיפול בחולים הסובלים מהפרעת אישיות גבולית שיטות פסיכותרפיות המחזקות את מודעות המטופלים לגופם ועשויות לשפר את כישורי האינטרוספציה.

מקור:

Müller LE, Schulz A, Andermann M, et al. Cortical Representation of Afferent Bodily Signals in Borderline Personality Disorder: Neural Correlates and Relationship to Emotional Dysregulation. JAMA Psychiatry. Published online September 16, 2015. doi:10.1001/jamapsychiatry.2015.1252.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אינטרוספציה,  הפרעת אישיות גבולית,  פוטנציאלים מעוררים
תגובות