מחקרים 26.10.2015

בדיקת טרופונין רגישה יכולה לשמש אמצעי מיון יעיל וחסכוני

מחקר עוקבה שתוצאותיו תוקפו בשני מדגמים נוספים מצביע על בדיקת טרופונין בעלת רגישות גבוהה כאמצעי אבחון עם ערך מנבא שלילי קרוב ל 100% לארוע כלילי חד

כאבים בחזה ומחושים לבבים הם בין הסיבות השכיחות לפניה לחדרי מיון. בחלק קטן מהמקרים מדובר בקליניקה חד משמעית של תסמונת כלילית חדה ובחלק אחר התלונות אינן אנגינוטיות באופן חד וברור, ואולם באחוז ניכר מהחולים לא די בקליניקה לבדה ונדרשים אמצעי אבחון נוספים כגון בדיקות  דם לתססי הלב, אקג, בדיקות דימות ועוד. חוקרים מסקוטלנד בדקו במחקר פרוספקטיבי האם קיימת רמת סף של טרופונין שעל פיה ניתן לזהות בצורה מדויקת ואמינה מטופלים בעלי סיכון נמוך לארוע כלילי ולאפשר את שחרורם המהיר מחדר המיון, תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת LANCET.

החוקרים ערכו מחקר עוקבה פרוספקטיבי במדגם כולל של 6,304 מטופלים עוקבים שפנו לארבעה מרכזים רפואיים שניוניים ושלישוניים בסקוטלנד בתלונה של כאבים חריפים בחזה. בקבלתם נמדדה רמת טרופונין I בעל רגישות גבוהה (a high-sensitivity cardiac troponin I). בעוקבת המחקר ממנה נגזרו תוצאותיו הראשוניות וכן בשתי עוקבות תיקוף, בהן התוצאות אומתו ושוחזרו, נאמדו ערכים מנבאים שליליים של שורת רמות טרופונין ביחס לתוצאת המחקר המרכזית (אוטם שריר הלב בפניה הראשונה לחדר מיון, אוטם שריר הלב במהלך 30 ימים לאחר הפניה הראשונה או מוות בפרק זמן זה).

בקרב 782 (16%) מ 4,870 החולים בעוקבת המחקר אובחן אוטם חריף בשריר הלב בקבלתם הראשונה לבית חולים, ב 32 (1%) אובחן ארוע כלילי בביקור חוזר ו 75 מקרי מוות על רקע לבבי (2%) ארעו במהלך 30 הימים לאחר הפניה הראשונה למיון. רמת הטרופונין אצל חולים שלא אובחן בהם ארוע כלילי חד היה 5 נ"ג/ליטר בקרב 2,311 מ 3,799 חולים (61%), ערך מנבא שלילי לאוטם שריר הלב 99.6% (95% רווח בר סמך 99.3-99.8). הערך מנבא שלילי נותר בעינו גם לאחר ריבוד קבוצות החולים על פי גיל, מין, גורמי סיכון והיסטוריה של מחלות קרדיווסקולריות.

בתיקוף הממצאים בשתי עוקבות בלתי תלויות נמצא שרמת הטרופונין הייתה נמוכה מ 5 נ"ג/ליטר ב 594 מ 1,061 חולים (56%), ערך מנבא שלילי בעוקבת התיקוף היה 99.4% (98.9-99.9). לאחר שנה למטופלים אלה היה סיכון נמוך יותר לאוטם שריר הלב מאשר לחולים עם רמת טרופונין שווה או גבוהה מ 5 נ"ג/ליטר (0.6% לעומת 3.3%, יחס סיכון מתוקנן 0.41, 95% רווח בר סמך 0.21-0.80, P<0.0001).

החוקרים מסכמים כי רמה נמוכה מ 5 נ"ג/ליטר של טרופונין בבדיקה בעלת רגישות גבוהה מאפשרת שחרור מהיר של כשני שליש ממטופלים הפונים לחדר מיון בגלל לחצים בחזה או קליניקה אנגינוטית לא טיפוסית, זאת לאור סיכון נמוך מאוד לארוע לבבי חד. ישום הגישה הטיפולית המבוססת על בדיקת טרופונין יכול, לשיטתם של החוקרים, להפחית מהותית אשפוזי השגחה מיותרים ולתרום לאיכות חייהם של החולים ולהקטנת העומס בחדרי המיון.

מקור:

High-sensitivity cardiac troponin I at presentation in patients with suspected acute coronary syndrome: a cohort study
Shah, Anoop S V et al. The Lancet

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  טרופונין רגיש,  אנגינה לא יציבה,  תעוקת חזה,  אוטם שריר הלב,  התקף לב
תגובות