מחקרים 01.11.2015

משוואה פשוטה מספקת הערכה מדויקת ואמינה של התייבשות בקשישים

חוקרים בדקו 39 משוואות לאומדן אוסמלליות מחושבת על סמך רמת גלוקוז, שתנן ואלקטרוליטים, משוואת Khajuria & Krahn התגלתה כמדויקת ביותר

התייבשות היא אחת התופעות השכיחות בקשישים. לעתים התמונה הקלינית ברורה ואיננה דורשת בדיקות מעבדה מיוחדות, אך במקרים רבים, במיוחד בקשישים ובחולים במצב תפקודי וקוגניטיבי ירוד החשד הקליני דורש אישרור מעבדתי. האומדן הישיר לדהידרציה הוא האוסמולליות בדם ואולם הבדיקה אורכת זמן ולא זמינה בכל המעבדות. קיימות משוואות רבות לחישוב עקיף של אוסמלליות בעזרת מדדים פשוטים ונגישים כגון רמת גלוקוז, שתנן (אוריאה) ורמות אלקטרוליטים בסיסיים ואולם דיוק המשוואות הללו לרב לוקה בחסר. חוקרים מנורביץ', אנגליה, בדקו 39 משוואות שונות להערכת אוסמולליות בקשישים בני 65 ומעלה ומצאו את המשוואה המדויקת מכולן. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת BMJ OPEN.

לטובת המחקר נאספו נתונים מעבדתיים של מטופלים בני 65 מעלה מחמש עוקבות שונות- מחקר בקשישים בריאים החיים בקהילה, מחקר נוסף בקשישים המתגוררים בבתי אבות וכן רשמים של שני חדרי מיון ומחלקה אשפוזית לחולי שחמת. המדגם היה מאוזן מבחינה מגדרית וכלל, לצד אנשים בריאים, חולים עם תפקוד כלייתי ירוד, סכרת, שחמת הכבד ומחלות נוספות. חלק מהנחקרים סבלו מדהידרציה קלינית בשעת נטילת בדיקות המעבדה ששימשו את המחקר בעוד אחרים שמרו על מאזן נוזלים תקין. הגדרות ההתיבשות נקבעו על סמך ערך האוסמלליות בדם, ערך מעל- 300mOsm/kg מצביע על דהידרציה חדה, וערך  מעל 295mOsm/kg מגדיר דהידרציה גבולית. בנסיון לזהות את המשוואה המדויקת ביותר לניבוי התייבשות קלינית נבדקו 39 משוואות מוכרות לחישוב אוסמלליות על סמך רמות של משתנים שונים בנסיוב. כל החישובים בוצעו על סמך רמות שנמדדו בדגימות הדם אשר נלקחו בו בזמן עם דגימת האוסמולליות.

במחקר נכללו 595 בני אדם, 19% מהם סבלו מדהידרציה קלינית עם אוסמולליות הגבוהה מ 300mOsm/kg. מ 39 המשוואות שנבדקו 5 הראו ערך המקורב באופן סביר לערך האוסמלליות הנמדד ישירות. 3 מתוכן הצליחו לחזות בדיוק מיטבי את מצב ההידרציה בתת קבוצות של חולי סכרת ואי ספיקת כליות. המשוואה המדויקת ביותר לחיזוי דהידרציה הייתה משוואת Khajuria and Krahn.

osmolarity=1.86×(Na++ K+)+1.15×glucose+urea+14
(all measured in mmol/L)

המשוואה נמצאה שימושית בבני 65 ומעלה, עם וללא סכרת, אי ספיקת כליות או דהידרציה. דיוק המשוואה היה דומה בגברים ונשים, נשמר על פני טווח רחב של גילאים ולא הושפע מסטטוס בריאותי, תפקודי וקוגניטיבי.

החוקרים מסכמים כי משוואת Khajuria and Krahn יכולה להחליף את כל הערכות ההתיבשות העקיפות הקיימות כיום. רגישות וסגוליות המשוואה עומדים על 85% ו 59%, בהתאמה, תוך קביעת ערך של 295mOsm/kg כסף מעבדתי של התיבשות. ניתן להשתמש במשוואה בשגרת חדרי המיון ומחלקות האשפוז כל אימת שרמות הגלוקוז, השתנן והאלקטרוליטים הבסיסיים ידועות.

מקור:

Diagnostic accuracy of calculated serum osmolarity to predict dehydration in older people: adding value to pathology laboratory reports  Lee Hooper, Asmaa Abdelhamid, Adam Ali, Diane K Bunn, Amy Jennings, W Garry John, Susan Kerry, Gregor Lindner, Carmen A Pfortmueller, Fredrik Sjöstrand, Neil P Walsh, Susan J Fairweather-Tait, John F Potter, Paul R Hunter, Lee Shepstone
BMJ Open 2015;5:10 e008846 doi:10.1136/bmjopen-2015-008846

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  דהידרציה,  התייבשות,  קשישים,  משוואות אוסמולליות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות