מחקרים 18.11.2015

שטוקהולם 3 – (STHLM3) מודל משוקלל לאבחון סרטן ערמונית עשוי להפחית ב 30% את מספר הביופסיות הלא הכרחיות

מודל STHLM3 המבוסס על שקלול שישה סמנים, פרופיל גנטי וגורמי סיכון הראה סגוליות גבוהה משמעותית מסמן ה PSA באבחון סרטן ערמונית מדרגת גליסון 7 ומעלה

רמת PSA שימשה עד לא מכבר כבדיקת סקר לגילוי מוקדם של סרטן הערמונית, אולם השיעור הגבוה של תוצאות חיוביות כוזבות שתורגם למספר רב של ביופסיות ערמונית לא הכרחיות ואבחון יתר של גידולי ערמונית בעלי סיכון נמוך הביאו להפסקת השימוש בסמן ככלי סקר. חוקרים ממכון קרולינסקה שבשטוקהולם, שבדיה, ביקשו לפתח ולתקף מדד חלופי בעל סגוליות טובה יותר מ PSA לסרטן ערמונית בדרגת סיכון גבוהה (גליסון 7 ומעלה). תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת THE LANCET ONCOLOGY.

למחקר שטוקהולם 3 ((Stockholm 3 (STHLM3), עבודה פרוספקטיבית מבוססת אוכלוסיה, גויסו גברים בני 50-69, ללא סרטן ערמונית ידוע. הגברים אותרו ברשם אוכלוסיה של רשות המסים השבדית והוזמנו אקראית על פי תאריך לידתם. כל משתתפי המחקר עברו בדיקה של רמת PSA בדם, הערכה של פולימורפיזם גנטי (232 SNPs), איסוף נתונים דמוגרפיים ורפואיים (גיל, מצב משפחתי, רקע רפואי כללי, תוצאות של ביופסיות ערמונית קודמות וממצאי בדיקת ערמונית). במקביל נבדק ערך של מדד ה STHLM3 אשר התקבל משקלול של רמות הסמנים הבאים בדם: PSA, PSA חופשי, PSA בלתי מבוקע (hK2, MSMB, MIC1 ,(Intact PSA. מטרת המחקר המרכזית הייתה להגביר את סגוליות האבחון של סרטן ערמונית בסיכון גבוה בהשוואה לתבחין PSA המוכר תוך שמירה על רגישות הבדיקה. תוצאות המחקר הראשיות היו – מספר ממאירויות הערמונית בסיכון גבוה שאובחנו באמצעות המודל (רגישות) ומספר הביופסיות שבוצעו לאור תוצאות הבדיקה (סגוליות). המחקר נחלק לשתי עוקבות – עוקבת ההרצה ועוקבת התיקוף של מודל ה STHLM3. הניתוח הסטטיסטי בוצע באמצעות רגרסיה לוגיסטית ובחן את הקשר בין רמות הסמנים, משתנים קליניים וגנטיים וגילוי שאתות ערמונית בעלות דרגת גליסון של 7 ומעלה.

מניתוח התוצאות עולה כי מודל ה STHLM3 היה יעיל באופן מובהק מבדיקת PSA בגילוי סרטן ערמונית בדרגת גליסון 7 או יותר (P<0.0001), השטח תחת העקומה של בדיקת ה PSA היה 0.56 (95% רווח בר סמך 0.55-0.6) ושל מודל ה- STHLM3 היה 0.74 (0.72-0.75).
כל מרכיבי מודל ה STHLM3 נקשרו באופן מובהק לשאתות ערמונית עם דרגת גליסון של 7 ומעלה (P<0.05). חיוץ סטטיסטי של הממצאים מגלה כי שימוש במודל STHLM3 תוך שמירה על סף רגישות זהה לרמת PSA של 3 נ"ג/מ"ל ומעלה עשוי להפחית את מספר ביופסיות הערמונית ב 32% (95% רווח בר סמך 24-39) ולמנוע כ 44% (35-54) מהביופסיות השפירות.

החוקרים מסכמים כי מודל ה STHLM3 עשוי להפחית משמעותית את מספר הביופסיות הלא הכרחיות של הערמונית מבלי לפגוע ברגישות האבחונית לסרטן ערמונית מדרגת גליסון 7 ומעלה. החוקרים קובעים גם כי יתכן וניתן יהיה לפתח תכניות אבחון שיתבססו על המודל המשוקלל ועל הערכת הסיכון האישית של המטופלים.

מקור:

Prostate cancer screening in men aged 50–69 years (STHLM3): a prospective population-based diagnostic study Grönberg, Henrik et al.  The Lancet Oncology

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ערמונית,  גליסון,  PSA,  מדד STHLM3,  בדיקות סקר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות