מחקרים 07.12.2015

הליכה איטית בקשישים יכולה לרמז על התחלת אלצהיימר

במחקר באמצעות טומוגרפיה פוזיטרונית התגלה קשר בין שקיעה של עמילואיד ביתא באזורים מוטוריים וסנסומוטוריים לבין האטת מהירות ההליכה בקשישים

מספר מחקרים תצפיתיים הצביעו בעבר על הקשר בין קצב ההליכה בקשישים לבין הסיכון להפרעה קוגניטיבית. כך נצפה שהליכה איטית יותר מאפיינת חולים עם הפרעה קוגניטיבית קלה (MCI) וכן האטת ההליכה בקרב קשישים בריאים מנבאת לקות קוגניטיבית בהמשך. אחת ההשערות, שטרם הוכחה לאשורה, היא שמשקעי עמילואיד ביתא האופייניים למחלת האלצהיימר פוגעים גם במרכזים מוטוריים של המוח. על רקע הדברים חוקרים מטולוז, צרפת, ערכו ניסוי הדמייתי בקרב קשישים במטרה לגלות את דפוס השקיעה על עמילואיד ביתא באזורי מוח האחראים על תפקוד מוטורי ובפרט הליכה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב עת Neurology.

למחקר גויסו 128 קשישים (גיל ממוצע 76). מצבם הקוגניטיבי של הנחקרים נע בין שמור למופר בצורה קלה, יחד עם זאת כמעט כל המשתתפים הלינו על הפרעות זכרון בלתי ספציפיות ו 46% עמדו באמות המידה לאבחון MCI. קצב הליכתם של הנחקרים נמדד בהליכה של ארבעה מטרים. פיזור עמילואיד ביתא הוערך בטומוגרפיה פוזיטורונית על פי קליטת פלורבטפיר (סמן בעל זיקה לעמילואיד ביתא) מסומן 18F] florbetapir PET]. עוצמות קליטת פלורבטפיר מסומן מקומיות נמדדו בניתוח כמותי אוטומטי למחצה תוך שימוש בעוצמת הקליטה במוחון כמדד יחוס. התוצאות נותחו תוך תקנון לגיל, מין, השכלה, אינדקס מסת הגוף וגנוטיפ APOE.

התוצאות מצביעות על קשר מובהק בין משקעי עמילאיד ביתא בפוטמן קדמי ואחורי, קורטקס אוקסיפיטלי, פרהקונאוס וסינגולייט קדמי לבין איטיות ההליכה (P לכל הערכים המתוקננים 0.05). בניתוח רב משתני הקשר למשקעים בפוטמן putamen אחורי ופרהקונאוס precuneus הודגש במיוחד. השוואה בין קצבי ההליכה השונים מגלה כי כ 9% מהשונות במהירות ההליכה ניתן לייחס סטטיסטית למשקעי העמילואיד, ללא שינוי בעוצמת הקשר לאחר תקנון למשתנים סוציודמוגרפיים, אינדקס מסת הגוף וסטטוס APOE.

החוקרים מסכמים כי ברמה הפתופיזיולוגית נמצא קשר בין האטת קצב ההליכה לבין משקעי עמילואיד באזורי מוח ספציפיים, הדבר יכול ללמד על פגיעה מוטורית כחלק אינהרנטי פתולוגי של מחלת אלצהיימר. מחקרי המשך נדרשים על מנת לחדד את ההבנה של הפגיעות המוטוריות והסנסומוטרויות של המחלה. במימד הקליני הליכה איטית יכולה להוות רמז נוסף להדרדרות קוגניטיבית של קשישים בסיכון גבוה לשטיון.

מקור:

SNTF immunostaining reveals previously undetected axonal pathology in traumatic brain injury Victoria E. Johnson, William Stewart, Maura T. Weber, D. Kacy Cullen, Robert Siman

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אלצהיימר,  איטיות ההליכה,  הפרעה קוגניטיבית קלה,  עמילואיד בטא
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות