מחקרים 22.12.2015

סקר שנתי לגילוי מוקדם של סרטן שחלות עשוי להפחית תמותה בטווח הארוך

במחקר מבוקר שנמשך 14 שנים סקר סרטן שחלות שנתי המבוסס על רמת CA125 ובדיקת על שמע תרם לירידה מובהקת בתמותה, עם זאת מסקנות היעילות אינן מוצקות

תכניות סקר לגילוי מוקדם של סרטן שחלות בקרב נשים בסיכון ממוצע לא הוכחו כיעילות או כמוצדקות במונחי עלות-תועלת עד כה. זאת למרות העובדה כי סרטן שחלות נוטה להתגלות בשלביו המאוחרים ונושא פרוגנוזה שאינה עולה על כ 40% שרידות ל 5 שנים. חוקרים מהמכון לבריאות האישה באוניברסיטת לונדון יזמו מחקר מבוקר ומתמשך בכדי לבדוק את התועלת של שתי שיטות סקר לגילוי מוקדם של סרטן שחלות בקרב מדגם מייצג של נשים בגיל המעבר. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The LANCET.

מחקר אקראי ומבוקר UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening -UKCTOCS נערך ב 13 מרכזים רפואיים באנגליה וצפון אירלנד. בעבודה נכללו נשים בנות 50-74, ללא רקע משפחתי של סרטן שחלות או סיכון מוגבר לסרטן שחלות, שלא חלו בסרטן שחלות טרם כניסתן למחקר ולא עברו כריתת טפולות דו צדדית מסיבה כלשהי. גם נשים שסבלו ממחלה אונקולוגית פעילה לא נכללו במחקר. המשתתפות הוקצו אקראית לזרוע של סקר משולב (multimodal screening (MMS המורכב מבדיקה שנתית של רמת הסמן CA125 בדם ובדיקת על שמע בעקבות רמות חריגות של הסמן, זרוע של בדיקת על שמע לדנית שנתית וזרוע ביקורת בה לא בוצעה כל בדיקה אבחונית. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כתמותה עקב סרטן שחלות עד דצמבר 2014. ניתוח הנתונים בוצע על בסיס הכוונה לטפל, להוציא מספר נשים שהתגלו כפסולות למחקר מלכתחילה.

בין יוני 2001 לאוקטובר 2005 גוייסו למחקר 202,638 נשים, 50,640 (25%) נשים בקבוצת הסקר המשולב, 50,639 (25%) נשים בזרוע העל שמע, ו 101,359 נשים (50%) בקבוצת הביקורת.
202,546 נשים (99%) נותרו במעקב ונכללו בניתוח. תכנית הסקר המחקרית הסתיימה בדצמבר 2011 וכללה 345,570 בדיקות דם לסמנים ו 327,775 בדיקות על שמע שנתיות. במעקב חציוני של 11.1 שנים סרטן שחלות אובחן בקרב 1,282 נשים (0.6%), 314 מקרים (0.6%) בקבוצת העל שמע, 338 מקרים (0.7%) בקבוצת ה MMS ו- 630 מקרים (0.6%) בקבוצת הביקורת. מתוך הנשים שלקו בסרטן שחלות 148 (0.29%) נפטרו כתוצאה מהמחלה בקבוצת ה MMS, בקבוצת העל שמע 154 (0.30%) ו 347 (0.34%) בקבוצת הביקורת.
ניתוח על בסיס מודל הסיכונים היחסיים של קוקס אמד את שיעור ההפחתה בתמותה בשנים 0-14 של המעקב ב 15% בזרוע ההסקר המשולב (95% רווח בר סמך -3-30, P=0.10), וב 11% בזרוע סקר העל שמע (-7-27.P=0.21).
ניתוח סטטיסטי נוסף הראה כי ההשפעה על תמותה איננה אחידה על פני שנות המעקב, כך במחצית המעקב הראשונה (שנים 0-7) שיעור הירידה בתמותה היה 8% בזרוע ה MMS ו 2% בזרוע העל שמע, ואילו במחצית השניה של המעקב (שנים 7-14) התמותה ירדה ב 23% ו 21%, בשתי הזרועות בהתאמה. זאת ועוד, ניתוח תוך ניפוי נשים עם רמות CA125 מעל סף מוגדר היכול להעיד על סרטן שחלות לא מאובחן בבסיס המחקר הראה פער מובהק סטטיסטית בשיעורי התמותה בהשוואה בין קבוצת סקר ה MMS לקבוצת הביקורת (P=0.021), הפחתה כוללת של 20% בתמותה, הפחתה של 8% במחצית המעקב הראשונה ושל 28% במחצית השניה.

לסיכום, בניתוח הראשוני של תוצאות המחקר תכניות סקר שנתיות לגילוי מוקדם של סרטן שחלות לא השפיעו באופן מובהק על שיעורי התמותה כתוצאה מהמחלה בקרב נשים בקבוצת הסיכון הממוצע. עם זאת, החוקרים מצביעים על שתי נקודות מעודדות: הירידה בתמותה בשנות המעקב מאוחרות גובלת במובהקות ויתכן ותתגלה ככזו בהמשך המחקר, הנקודה השניה היא שניתוח הנתונים תוך קביעת סף CA125 מוגדר משיג הפחתה משמעותית ומובהקת בתמותה בתכנית הסקר המשולב, אם כי הגדרת הסף יכולה להוות אתגר כשלעצמה. גם במחקר זה קיימות מגבלות, כך למשל חסרים נתונים על תמותה מכל סיבה לעומת תמותה מסרטן השחלות, אין התייחסות ברורה לרמת המומחיות של מבצעי בדיקות העל שמע ועוד. בשורה התחתונה, לא ניתן להסיק מסקנות מוצקות, בינתיים, לגבי התועלת של תכניות הסקר לגילוי מוקדם של סרטן שחלות.

מקור:

Ovarian cancer screening and mortality in the UK Collaborative Trial of Ovarian Cancer Screening (UKCTOCS): a randomised controlled trial
Jacobs, Ian J et al. The Lancet

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן שחלות,  בדיקות סקר,  גילוי מוקדם,  על שמע,  US,  CA125
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות
 
אנונימי/ת
24.12.2015, 07:52

מרתק