מחקרים 30.12.2015

TAVI - בהרדמה כללית או תחת טשטוש בלבד?

במחקר מבוקר תוצאות של השתלה מלעורית של מסתם אאורטלי בהרדמה כללית היו דומות ברב המדדים לביצוע ההליך תחת טשטוש, פרט לסיבוכים הנשימתיים

השתלה מלעורית של מסתם אבי העורקים Transcatheter aortic valve implantation-TAVI היא שיטת הטיפול המומלצת בחולים רבים הסובלים מהצרות קשה של המסתם האאורטלי וזקוקים להחלפתו. ההליך מבוצע הן בהרדמה כללית (TAVI-GA) והן תחת טשטוש (TAVI-S) אך היעילות והבטיחות של שיטות ההרדמה השונות לא נבדקו במחקרים מבוקרים השוואתיים. קבוצת חוקרים מהמחלקות הרפואיות המסונפות לאוניברסיטת מינכן, גרמניה, ערכו מחקר מבוקר ואקראי שבחן את שתי שיטות ההרדמה זו מול זו. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The British Journal of Anaesthesia.

מחקר INSERT, עבודה מבוקרת אקראית בעלת שתי זרועות מחקר נערכה במרכז רפואי יחיד במינכן. 66 חולים (בני 68-94) עם הצרות מסתם ותין נרכשת שהיו מועמדים להחלפת מסתם CoreValve™ בשיטת TAVI בגישה פמורלית הוקצו אקראית להליך בהרדמה כללית TAVI-GA או תחת טשטוש  TAVI-S. סיכונים ניתוחיים הוערכו על סמך אומדנים מתוקפים, ניטור בזמן הרדמה ושימוש בתרופות הרדמה היה אחיד בשתי זרועות המחקר. תוצאת המחקר הראשית הייתה תת ריווי החמצן המוחי המצטבר במהלך ואחרי הניתוח, תוצאות המשנה כללו שינויים בתפקוד נוירוקוגניטיבי, נשימתי והמודינמי.

מ 66 החולים, 62 נכללו בניתוח הסופי, 31 בקבוצת TAVI-GA ו 31 בקבוצת TAVI-S. בקרב 24 חולים (39%) בסה"כ תועדה דה-סטורציה מוחית, השוואה בין הקבוצות לא הראתה פער בעל מובהקות סטטיסטית בתת רווי החמצן המוחי, P=0.505. כך גם התפקוד הנוירוקוגניטיבי לא הושפע משיטת ההרדמה. עם זאת, ארועים חריגים נרשמו בשכיחות גבוהה יותר בקבוצת הטשטוש (TAVI-S (P<0.001 ובהם אוט נשימה (ברדיפניאה) תועדה בקרב 16 מטופלים (52%), הזדקקות לשיפור נתיב אויר בקרב 11 חולים (36%) והנשמה ידנית באמצעות מסיכה בקרב 6 מטופלים (19%).

החוקרים מסכמים כי ירידה ברווי החמצן המוחי ארע בשתי זרועות המחקר בשיעורים נכבדים אך לא הודגם הבדל סטטיסטי לטובת או לרעת מי משיטות ההרדמה. כך גם התוצאות הנוירוקוגניטיביות היו דומות בשתי זרועות המחקר. יחד עם זאת השיעור הגבוה יותר של ארועים נשימתיים חריגים בקבוצת הטשטוש מטה את הכף לטובת הרדמה כללית כשיטה המועדפת בהליכי TAVI.

מקור:

P. Mayr, A. Hapfelmeier, K. Martin, A. Kurz, P. van der Starre, B. Babik, D. Mazzitelli, R. Lange, G. Wiesner, and P. Tassani-Prell
Comparison of sedation and general anaesthesia for transcatheter aortic valve implantation on cerebral oxygen saturation and neurocognitive outcome Br. J. Anaesth. (2016) 116 (1): 90-99 first published online September 29, 2015 doi:10.1093/bja/aev294

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  TAVI,  מסתם אאורטלי,  ותין,  אבי העורקים,  צנתור,  הרדמה כללית,  טשטוש
תגובות