מחקרים 24.01.2016

תעוקת חזה בלתי יציבה בגיל 80 ומעלה: התערבות פולשנית מול טיפול שמרני

במחקר מבוקר טיפול פולשני הציג עליונות בשורה של תוצאות קליניות, אך לא בשיעורי תמותה, על פני הטיפול השמרני בבני 80 ומעלה שלקו בתעוקה לא יציבה או NSTEMI

הגישה לתעוקת חזה בלתי יציבה ואוטם שריר הלב ללא עליות במקטע
(ST (NSTEMI באוכלוסיית הקשישים בני 80 ומעלה איננה אחידה. מחקרים מעטים עוסקים באופן ממוקד בטווח הגילאים המבוגר ועל כן שאלת ההתערבות הפולשנית מול טיפול שמרני לא קיבלה עד כה מענה המבוסס על ראיות מוצקות. על רקע הדברים חוקרים מנורבגיה ערכו מחקר מבוקר בו גישה פולשנית מוקדמת ב NSTEMI ותעוקה לא יציבה נבחנה מול טיפול שמרני בקרב חולים בני 80 ומעלה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב עת LANCET THE.

למחקר רב מרכזי פתוח, מבוקר ואקראי גויסו חולים בני 80 ומעלה אשר התקבלו בתמונה קלינית של NSTEMI או תעוקת חזה בלתי יציבה לחדרי מיון באחד מ 16 בתי חולים בדרום מזרח נורבגיה. החולים הוקצו אקראית לגישה פולשנית (צנתור אבחנתי מוקדם והערכת הצורך בהתערבות כלילית מלעורית מידית (PCI), ניתוח מעקפים וטיפול תרופתי אופטימלי) או לטיפול שמרני, קרי טיפול תרופתי בלבד. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כמשלב של אוטם שריר הלב, צורך בפתיחה דחופה של נהור העורק הכלילי (רווסקולרזיציה דחופה), שבץ ומוות. ניתוח התוצאות בוצע על בסיס הכוונה לטפל.

במעקב חציוני של 1.53 שנים תוצאת המחקר הראשית ארעה בקרב 93 (40.6%) מ 229 החולים בזרוע ההתערבות הפולשנית ובקרב 140 (61.4%) מ 228 החולים בזרוע הטיפול השמרני (יחס סיכון 0.53 (95% רווח בר סמך 0.41-0.69), P=0.0001). בניתוח פרטני יחסי הסיכון לכל אחד ממרכיבי התוצאה המשולבת היו – 0.52 (0.35-0.76, P=0.001) לאוטם שריר הלב, 0.19 (0.07-0.52, P=0.001) לצנתור טיפולי דחוף, 0.60 (0.25-1.46, P=0.265) לשבץ ו 0.89 (P=0.53) למוות מכל סיבה. בזרוע הטיפול הפולשני ארעו 4 מקרים (1.7%) של דימום משמעותי ו 23 (10%) מקרים של דימום קל, מנגד בקבוצת הטיפול השמרני נרשמו 16 מקרים של דימום קל (7%) וכן 4 מקרים של דמם חמור (1.8%).

החוקרים מסכמים כי גם בקרב חולים בני 80 ומעלה טיפול פולשני ראשוני ב NSTEMI ותעוקת חזה בלתי יציבה מדגים עליונות על פני הגישה השמרנית בתוצאות הקליניות המרכזיות. יחד עם זאת נראה כי ההשפעה על תמותה כוללת לא הייתה מובהקת וכן ריבוד מעמיק יותר גילה כי היעילות של הטיפול הפולשני נחלשה ככל שהחולים היו מבוגרים יותר. התוצאות אינן מוצקות ומדובר במדגמים קטנים, מה שמדגיש פעם נוספת את הכורח בשיקול דעת קליני בכל מקרה ומקרה.

מקור:

Invasive versus conservative strategy in patients aged 80 years or older with non-ST-elevation myocardial infarction or unstable angina pectoris (After Eighty study): an open-label randomised controlled trial
Tegn, Nicolai et al.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תעוקת חזה לא יציבה,  NSTEMI,  PCI,  PTCA,  קשישים
תגובות