מחקרים 07.02.2016

משחקי וידאו משפיעים על התפתחות המח של ילדים

מחקר שבחן אתרי מוח שונים של ילדים באמצעות תהודה מגנטית מצא כי בילוי ממושך מול משחקי וידאו משנה את מבנה החומר הלבן באתרים רבים ופוגע במנת המשכל

הדעות לגבי ההשפעה של משחקי הוידאו ובילויי מסך אחרים על התפתחותם הקוגניטיבית, החברתית והפסיכולוגית של ילדים חלוקות. בעבודה הנוכחית קבוצת חוקרים מיפן ביקשה לבדוק האם מבנה וארגון החומר הלבן במערכת העצבים המרכזית של ילדים מושפעים מהזמן שהילדים מעבירים מול משחקי וידאו, ובמקביל האם לשינויים אלה השלכות ארוכות טווח על האינטליגנציה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Molecular Psychiatry.

מבנה וארגון החומר הלבן של מרכזים מוחיים שונים אופיינו באמצעות DTI diffusion tensor imaging - בדיקה המבוססת על תהודה מגנטית ומודדת את קצב הפעפוע (דיפוזיה) של מים ברקמות המוח השונות. מדד כושר הפעפוע הממוצע - (mean diffusivity (MD מאפשר הערכה עקיפה של מבנה וארגון החומר הלבן כאשר MD גבוה (כלומר פעפוע מים מוחש יותר) מצביע על עיכוב התפתחותי לעומת MD נמוך. החוקרים ניתחו במחקר חתך את הקשר בין חשיפה למשחקי וידאו של 114 בנים ו 126 בנות (גיל ממוצע 12 שנים) לערכי ה MD באתרים שונים של המח ובמקביל נבדק מתאם בין חשיפה למשחקי וידאו לשינויים ב MD לאורך כשלוש שנים בממוצע בקרב 95 בנים ו 94 בנות.
לאחר תקנון למשתנים מתערבים החוקרים זיהו קשר ישר, הן במחקר החתך והן במחקר האורכי, בין זמן החשיפה למשחקי וידאו (בין שעה לארבע שעות ויותר ביום) לערכי MD מוגברים באונה הפרונטלית, פלידום שמאלי, פוטמן שמאלי וימני, היפוקמפוס שמאלי, קאודט שמאלי, אינסולה ימנית ותלמוס.
ערכי MD גבוהים יותר בתלמוס השמאל, היפוקמפוס שמאלי, פוטמן שמאלי, אינסולה שמאלית וקפל על שם הסל (Heschl gyrus) משמאל נקשרו למנת משכל נמוכה יותר.
יתר על כן, החוקרים מצאו גם קשר שלילי בין כמות הזמן המועברת מול משחקי וידאו לבין האינטליגנציה השפתית, הן במחקר חתך והן במחקר האורכי.

החוקרים מסכמים כי זמן המועבר מול משחקי וידאו משפיע על מבנה וארגון החומר הלבן במרכזים מוחיים רבים ועלול לפגוע בהתפתחותם הקוגניטיבית של ילדים, ובפרט בכישורים השפתיים. יש לציין כי שינויים דומים בחומר הלבן במח נקשרו להתמכרויות, ובפרט התמכרות למרשתתת. מכאן ניתן להעלות השערה שגם משחקי הוידאו נופלים באותה הקטגוריה של פעילויות ממכרות ולמעשה השינויים שנצפו קשורים לאופיים האדיקטיבי של בילויי המסך השונים ואינם מוגבלים למשחקי וידאו.

מקור:

Molecular Psychiatry advance online publication 5 January 2016; doi: 10.1038/mp.2015.193
Impact of videogame play on the brain’s microstructural properties: cross-sectional and longitudinal analyses

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  משחקי וידאו,  חומר לבן,  מנת משכל,  התפתחות קוגניטיבית,  התמכרות
תגובות