מחקרים 18.02.2016

שכיחות גבוהה של מנינגיטיס חיידקית בקרב חולים אונקולוגיים

מחקר עוקבה מגלה שלאחד מכל שמונה חולי דלקת חיידקית של קרום המח בקהילה רקע של ממאירות, למחלה בקרב חולי סרטן מאפיינים קליניים ומעבדתיים יחודיים

Meningitis (אילוסטרציה: shutterstock)

מחקרים אפידמיולוגיים מצביעים על כך שדלקות קרום המח שכיחות יותר בקרב חולי סרטן, עם זאת שיעורי ההארעות, הפלורה החיידקית הנפוצה והתוצאות הקליניות של מנינגיטיס בקרב חולי סרטן אינם מוכרים די הצורך. על רקע הדברים קבוצת חוקרים מהולנד ערכה מחקר עוקבה בנסיון לבחון את הסוגיה לעומקה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת NEUROLOGY.

החוקרים ניתחו את העוקבה של מחקר פרוספקטיבי שעסק בדלקת חיידקית של קרום המח הנרכשת בקהילה אשר נערך בהולנד בין מרץ 2006 לספטמבר 2014. כל החולים עברו בדיקה נוירולוגית בשחרורם מבית החולים וכן הערכה של תוצאות קליניות בסולם ה Glasgow Outcome Scale.
ממאירות פעילה אובחנה אצל 68 מ 1,351 חולי דלקת קרום המח שנכללו במחקר (5%) והיסטוריה של ממאירות התגלתה אצל 87 חולים (6%). בשנת 2010 ההארעות השנתית של דלקת קרום המח חיידקית הייתה גבוהה פי 2.71 בקרב חולי סרטן (95% רווח בר סמך 1.68-4.36, P<0.001) מאשר בנחקרים שלא לקו במחלה ממארת, ב 2013 יחס שיעורי ההארעות היה גבוה אף יותר - 3.52 (95% רווח בר סמך 2.16-5.73, P<0.001). ההתיצגות הקלינית של דלקת חיידקית של קרום המח בחולי סרטן הייתה דומה לזו של נחקרים שלא חלו במחלות נאופלסטיות. מבחינה מעבדתית הספירה הלבנה של חולי סרטן עם דלקת קרום המח הייתה נמוכה יותר בממוצע (12.1 תאים לעומת 17.3, (109 לליטר), P<0.001) וכן ספירת התאים הלבנים בנוזל שדרה הייתה נמוכה באופן מובהק (670 תאים למ"מ מעוקב לעומת 2,567 תאים, P<0.001). בנוסף שכיחות הזיהום בליסטריה Listeria monocytogenes הייתה גבוהה יותר בקרב חולי סרטן (21% לעומת 5%, P<0.001). מחלת סרטן פעילה זוהתה כגורם סיכון בלתי תלוי לתוצאות קליניות שליליות של דלקת חיידקית של קרום המח הנרכשת בקהילה (יחס סיכויים 1.85, 95% רווח בר סמך 1.09-3.13).

לסיכום, בסדרה הנוכחית לאחד מכל שמונה חולי דלקת חיידקית של קרום המח הנרכשת בקהילה היה רקע של ממאירות כאשר במחצית מהמקרים מחלת הסרטן התגלתה כפעילה. הערכים המעבדתיים האופיניים למנינגיטיס פחות מודגשים בקרב חולי הסרטן, זיהומי ליסטריה שכיחים פי ארבעה ויותר בהשוואה לאוכלוסיה הרגילה והפרוגנוזה הכוללת של חולים אונקולוגיים שלוקים בדלקת קרום המח פחות מעודדת.

מקור:

Costerus JM et al. Community-acquired bacterial meningitis in adults with cancer or a history of cancer. Neurology 2016 Jan 22; [e-pub

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  ליסטריה,  ממאירות,  מחלת סרטן
תגובות