מחקרים 24.02.2016

רמיפריל מול פלצבו במושתלי כליה עם פרוטאינוריה

במחקר מבוקר טיפול ברמיפריל לא הועיל בהפחתת הסיכון לאי ספיקת כליות סופנית, האטת הנסיגה ב GFR או צמצום שיעורי תמותה של מושתלי כליה עם פרוטאינוריה

טיפול במעכבי אנזים המהפך Angiotensin-converting enzyme inhibitors נקשר להפחתה בסיכון לאי ספיקת כליות סופנית ומוות בקרב חולים עם פרוטאינוריה שלא עברו השתלת כליה. חוקרים מאוניברסיטת אוטווה בקנדה, בדקו במחקר מבוקר האם גם חולים מושתלי כליה עם הפרשת חלבון בשתן יהנו מההשפעה המגנה של מעכבי ACE. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת The Lancet Diabetes & Endocrinology.

למחקר מבוקר פלצבו, אקראי וכפול סמיות שנערך ב 14 מרכזים רפואיים בקנדה וניו זילנד גויסו חולים מושתלי כליה עם GFR גבוה מ 20, הפרשת חלבון בשתן של 0.2 גרם ליום או יותר, שלושה חודשים לפחות לאחר ההשתלה. החולים הוקצו אקראית לקבוצת רמיפריל (5 מ"ג פעמיים ביום) או פלצבו במתן דומה במשך 4 שנים. חולים שהשלימו את המחקר במלואו הוזמנו להשתתף בפאזת ההמשך. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כמשלב של הכפלת רמת הקריאטינין בדם, אי ספיקת כליות סופנית או מוות במדגם החולים שנותח על בסיס הכוונה לטפל. תוצאת המשנה הוגדרה כשינוי ב GFR.

בין אוגוסט 2006 למרץ 2012 גויסו למחקר 213 חולים. 109 הוקצו לזרוע הפלצבו ו 104 לזרוע הטיפול ברמיפריל. חולה אחד בלבד בזרוע הטיפול לא נכלל בניתוח הסופי. התוצאה הראשית ארעה בקרב 19 (17%) מ 109 החולים בזרוע הביקורת ובקרב 14 (14%) מ 103 החולים בזרוע הטיפול (יחס סיכון 0.76, 95% רווח בר סמך 0.38-1.51) פער סיכונים מוחלט 3.8%. במעקב המוארך (ממוצע 48 חודשים נוספים) התוצאה הראשית ארעה בקרב 27 חולים (25%) בזרוע הפלצבו לעומת 25 חולים (24%) בזרוע הטיפול, יחס סיכון 0.96 (95% רווח בר סמך 0.55-1.65), פער סיכונים מוחלט 0.5%. לא נצפה הבדל מובהק בשיעור הירידה ב GFR בין שתי זרועות המחקר. 14 חולים (14%) בזרוע הרמיפריל ו 11 חולים בזרוע האינבו (10%) נפטרו במהלך המעקב, יחס סיכון 1.45, גם כאן הפער לא היה מובהק סטטיסטית. תופעות לוואי היו שכיחות יותר בקבוצת הרמיפריל (38%) מאשר בקבוצת הביקורת (22%) P=0.02.

החוקרים מסכמים כי טיפול ברמיפריל התגלה כבלתי יעיל בהאטת ההדרדרות הכלייתית, הקטנת הסיכון לאי ספיקת כליות סופנית או הפחתת שיעורי תמותה בקרב חולים שעברו השתלת כליה וסבלו מפרוטאינוריה. התוצאות אינן תומכות בשימוש שגרתי במעכבי אנזים המהפך במושתלי כליה, בניגוד לחולים עם הפרשת חלבון בשתן שלא עברו השתלה.

מקור:

Ramipril versus placebo in kidney transplant patients with proteinuria: a multicentre, double-blind, randomised controlled trial
Knoll, Greg A et al.  The Lancet Diabetes & Endocrinology

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  רמיפריל,  פרוטאינוריה,  אי ספיקת כליות,  השתלת כליה,  אנזים המהפך,  ACEI
תגובות