מחקרים 02.03.2016

פגיעה במערכות החישה בגיל המבוגר - בעיה גלובלית

מחקר שבדק את שכיחות ההפרעות בחמשת החושים במבוגרים וקשישים מצא כי 96% מהנבדקים סבלו מפגם כלשהו וכ 70% מפגיעה במספר מערכות בו זמנית

חלק גדול מהתסמונות הגריאטריות קשור לירידה בחדות החושים החיוניים לתפקוד תקין ואיכות חיים מיטבית. החוש הקליני של רופאים העובדים עם האוכלוסיה המבוגרת מרמז כי לרב הזקנה גורמת לקשיים בכמה מערכות חישה בו זמנית אך עד כה לא נמצאו לכך הוכחות מחקריות ברורות. על רקע הדברים צוות משיקגו ערך מחקר מבוסס אוכלוסיה ששם מטרתו לבחון את שיעורי הפגיעה הגילית בחמשת החושים הקלאסיים – ראיה, שמיעה, מישוש, ריח וטעם, ובמקביל לבדוק האם קיים מנגנון משותף הקשור לביולוגיה של הזקנה אשר גורם לנסיגה תחושתית כוללת בגיל המבוגר. תוצאות המחקר פורסמו בכתב העת Journal of the American Geriatrics Society.

למחקר גוייסו משתתפים בני 57 עד 85 המתגוררים בקהילה. החוקרים הגדירו את התדירות שבה הפרעה בחמשת החושים ארעה בו זמנית כמדד משוקלל להזדקנות מערכת החישה הגלובלית. ההשערה שעמדה בבסיס המחקר גרסה כי פגמים רב חושיים יהיו שכיחים בקרב המבוגרים וישקפו הפרעה תחושתית גלובלית הקשורה בעיקרה לגיל, מין ומוצא של המטופלים.

שני שליש מהנבדקים לקו בשתי הפרעות או יותר, 27% סבלו מהפרעה אחת ו 6% לא סבלו מכל פגם בתפקוד אברי החישה. אצל 74% זוהתה הפרעה בחוש הטעם, 70% חוו פגיעה בחוש המישוש, ריח נפגע בקרב 22% מהנבדקים, ראיה לקויה חרף תיקון על ידי משקפיים זוהתה בקרב 20% ושמיעה לקויה על אף שימוש במכשירי שמיעה בקרב 18% מהנבדקים. גיל מבוגר, מוצא אפרו-אמריקאי או דרום אמריקאי זוהו כגורמי סיכון מובהקים לפגיעה רב חושית (P<0.01 לכולם). עוד עולה מהתוצאות שאת מרבית ההשפעה של גיל, מין ומוצא על הסיכון להפרעה בכל אחת ממערכות החישה ניתן ליחס לפגיעה תחושתית גלובלית.

החוקרים מסכמים כי פגיעה במספר מערכות חישה בו זמנית שכיחה מאוד בקרב האוכלוסיה המבוגרת של ארה"ב, והדבר נכון קרוב לודאי גם לארצות אחרות. לשיטתם של החוקרים התוצאות מחזקות את הסברה כי קיים מנגנון פיזיולוגי משותף העומד בבסיס ההזדקנות של כל חמשת החושים. עוד מדגישים החוקרים כי מומלץ לבצע הערכה גלובלית בכל קשיש ולא להתספק במבדקי ראיה או שמיעה בלבד.

מקור:

Global Sensory Impairment in Older Adults in the United States
Camil Correia, Kevin J. Lopez, Kristen E. Wroblewski, Megan Huisingh-Scheetz, David W. Kern, Rachel C. Chen, L P. Schumm, William Dale, Martha K. McClintock and Jayant M. Pinto
Article first published online: 18 FEB 2016

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  טעם,  ריח,  שמיעה,  מישוש,  מערכות תחושה,  הפרעה תחושתית גלובלית,  רבייה
תגובות