מחקרים 06.03.2016

הידרדניטיס סופורטיבה - לא רק מחלת עור

מחקר דני רחב היקף מצביע על סיכון קרדיווסקולרי מוגבר בקרב חולי הידרדניטיס סופוררטיבה, הסיכון להתקפי לב, שבץ ותמותה גבוה ב 30 עד 50% בממוצע

הידרדניטיס סופורטיבה Hidradenitis suppurativa היא מחלה דלקתית כרונית של בלוטות הזיעה האפוקריניות. בין מאפייניה התלקחויות נשנות, מורסות, סינוסים מפרישים ונטייה להצטלקות של האזורים המעורבים. שכיחות המחלה באוכלוסיה קרוב ל 1% והיא מופיעה לרוב בנשים צעירות. כמו הרבה תהליכים דלקתיים כרוניים גם הידרדניטיס מהווה גורם סיכון קרדיווסקולרי, ברם מידת הסיכון איננה ידועה מה שהוביל קבוצת חוקרים מדנמרק לבחון את הסוגיה מן הפן הכמותי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA Dermatology.

במחקר עוקבה שנערך בין ינואר 1997 לדצמבר 2011 והתבסס על מערכת רישום ארצית נכללו 35,368 אזרחים דנים בגילאי 18 ומעלה. קבוצה של 5,964 חולים שאובחנו כלוקים בהידרדניטיס סופורטיבה נבחנה מול 29,404 נחקרי ביקורת מותאמי גיל, מין ומשך המחלה. נקודות הסיום העיקריות הוגדרו כאירוע לבבי, אירוע מוחי, מוות קרדיווסקולרי, אירועים קרדיווסקולריים מג'וריים, ותמותה מכל סיבה. יחסי שיעורי ההארעות (Incidence rate ratios) הוערכו באמצעות רגרסיית פאוסון.

גילם הממוצע של 5,964 החולים עם הידרדניטיס סופורטיבה היה 37.7 (±11.7), מהם 4,346 (72.9%) היו נשים. במהלך תקופת המעקב ארעו 62 (42,749 שנות מטופל) אירועים לבביים, 74 (42,647.8 שנות מטופל) אירועים מוחיים, 63 (42,749 שנות אדם) אירועים קרדיווסקולריים הקשורים במחלה, 169 (42,463.5 שנות אדם) אירועים קרדיווסקולריים מאג'וריים ו-231 (42,941.7 שנות אדם) מקרי תמותה מכל סיבה. יחסי שיעורי הארעות מתוקננים (גיל, מגדר, מצב סוציו-אקונומי, עישון, תחלואה נלווית וטיפול תרופתי) (95% רווח בר סמך) היו: 1.57 (1.14-2.17) לאירוע לבבי, 1.33 (1.01-1.76) לאירוע מוחי, 1.95 (1.42-2.67) למקרי תמותה הקשורים בתחלואה קרדיווסקולרית, 1.53 (1.27-1.86) לאירועים קרדיווסקולריים מאג'וריים ו-1.35 (1.15-1.59) לתמותה מכל סיבה. כאשר מטופלים עם ספחת חמורה שימשו כקבוצת ביקורת יחסי שיעורי ההארעות מותנו במידה מסויימת אך בחלקם נותרו גבוהים גם בהשוואה לחולי הספחת:  1.00 (0.74-1.35) לאירוע לבבי, 0.93 (0.71-1.22) לאירוע מוחי, 1.58 (1.17-2.12) למקרי תמותה הקשורים בתחלואה קרדיווסקולרית, 1.08 (0.90-1.29) לאירועים קרדיווסקולריים מאג'וריים ו-1.09 (0.94-1.28) לתמותה כללית.

לסיכום, מהמחקר עולה כי הידרדניטיס סופורטיבה משקפת סיכון קרדיווסקולרי מוגבר ומקצרת את חיי החולים. החוקרים מבקשים להגביר את המודעות והערנות של רופאים למחלה והשלכותיה, עם זאת לא ברור האם טיפול ושליטה בתסמינים הופכים את המגמה או ממתנים את הסיכונים.

מקור:

Egeberg A, Gislason G.H., Hansen P.R. Risk of Major Adverse Cardiovascular Events and All-Cause Mortality in Patients With Hidradenitis Suppurativa. JAMA Dermatology. Published online February 17, 2016. doi:10.1001/jamadermatol.2015.6264

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  הידראדניטיס סופורטיבה,  תחלואה קרדיווסקולרית,  אירוע לבבי
תגובות