מחקרים 14.03.2016

אזיתרומיצין מקצר התקפים דמויי אסטמה בילדים

במחקר אקראי ומבוקר טיפול מוקדם באזיתרומיצין בהתקפים דמויי אסטמה בילדים עד גיל 3 קיצר כמעט לחצי את משך התסמינים הממוצע, גם ללא הוכחת זיהום חיידקי

זיהומיים חיידקיים ונגיפיים של דרכי הנשימה קשורים להתקפים דמויי קצרת (אסטמה) בילדים צעירים. המרכיב החיידקי צפוי להגיב לטיפול אנטיביוטי ומכאן עולה ההשערה כי אנטיביוטיקה עשויה להקל על התסמינים הנשימתיים ולקצר את ההתקף. בכדי לבחון את ההשערה חוקרים מהמחלקה לרפואת ילדים בבית החולים נאסטבד שבקופנהגן, דנמרק, ערכו מחקר בו נבדקה ההשפעה של טיפול באזיתרומיצין על התקפים דמויי אסטמה בילדים קטנים תוך הנחה כי הטיפול יקצר את הפרק התסמיני של ההתקף. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת LANCET RESPIRATORY MEDICINE.

למחקר אקראי מבוקר וכפול סמיות גויסו ילדים מעוקבת לידה  Copenhagen Prospective Studies on Asthma in Childhood 2010 cohort אשר הקיפה את אוכלוסיית המחוז זילנד בדנמרק, לרבות העיר קופנהגן. במחקר נכללו ילדים בני שנה עד שלוש שנים שסבלו מהתקפים דמויי אסטמה נשנים. לא נכללו במחקר ילדים עם רגישות למקרולידים, מחלות לב, כבד, כליות או מערכת העצבים. גם ילדים עם סימנים קליניים של דלקת ריאות (אוץ נשימה של 50 נשימות לדקה או יותר, חום מעל 39 מעלות, רמת CRP מעל 50 מ"ג/ליטר) לפני כל טיפול אנטיביוטי מחקרי, לא נכללו במחקר הנוכחי.

כל התקף של תסמינים דמויי אסטמה אשר נמשך שלושה ימים או יותר הוקצה אקראית לטיפול בן שלושה ימים בתרחיף אזיתרומיצין (10 מ"ג לק"ג) או לטיפול תואם באינבו. הקצאה של כל התקף נוסף הייתה אקראית אף היא בלא תלות בהקצאה בהתקף הקודם. הן הילדים והן החוקרים לא נחשפו לפרטי ההקצאה, תיקוף הנתונים ושלבי המחקר עד אשר הילד הצעיר ביותר שנכלל במחקר הפך בן שלוש. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כמשך התסמינים הנשימתיים לאחר הטיפול, המדד נבדק לאשורו על בסיס יומני תסמינים יומיים ונותח באמצעות רגרסיית פואסון. ניתוח כל הנתונים נעשה על בסיס פרוטוקול (להוציא ילדים שלא קיבלו את הטיפול הרשום או כאלה שלגביהם לא נמצאו נתוני תוצאות המחקר העיקריות).

בין נובמבר 2010 לינואר 2014 החוקרים גייסו למחקר 72 ילדים אשר חוו 158 התקפים דמויי אסטמה, 79 מההתקפים הללו (50%) טופלו באזיתרומיצין ו 79 באינבו. האורך הממוצע של התקף תסמיני לאחר טיפול אנטיביוטי עמד על 3.4 ימים, לעומת 7.7 ימים בזרוע הפלצבו. קרי, אזיתרומיצין תרם לקיצור מובהק של 63.3% (95% רווח בר סמך 56.0-69.3, P<0.0001) במשך התקופה התסמינית. זאת ועוד, עוצמת ההשפעה עלתה ככל שהטיפול האנטיביוטי החל מוקדם יותר - קיצור של 83% באורך ההתקף במידה והטיפול החל לפני היום השישי לתסמינים, זאת לעומת קיצור של 36% כאשר הטיפול החל ביום השישי לתסמינים או מאוחר יותר (P<0.001). לא נצפו הבדלים משמעותיים בשיעור תופעות הלוואי בין שתי הזרועות (23% בקבוצת הטיפול לעומת 30% בקבוצת האינבו, P=0.30), לא נבדקו דפוסי העמידות החיידקית בשתי קבוצות המחקר.

לסיכום, אזיתרומיצין קיצר משמעותית את אורך ההתקפים דמויי האסטמה בילדים עד גיל 3 מה שמעלה את השאלה האם אנטיביוטיקה צריכה לשמש כקו ראשון ומוקדם בטיפול בקוצר נשימה דמוי קצרת בילדים. בכדי לענות על השאלה הזו נדרשים מחקרים נוספים אשר יתמקדו בזיהוי והפרדה בין מרכיבים דלקתיים לזיהומיים ויאפשרו שימוש מושכל ונכון באנטיביוטיקה.

מקור:

Azithromycin for episodes with asthma-like symptoms in young children aged 1-3 years: a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet Respir Med. 2016 Jan;4(1):19-26. doi: 10.1016/S2213-2600(15)00500-7. Epub 2015 Dec 17. Stokholm J1, Chawes BL2, Vissing NH2

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסטמה,  זיהומים של דרכי הנשימה,  אזיתרומיצין,  קצרת,  קוצר נשימה,  עמידות לאנטיביוטיקה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות