מחקרים 29.03.2016

חמצן היפרברי מול פלצבו בכיבים סכרתיים כרוניים

בניסוי מבוקר הסיכון לקטיעת גפה לא הושפע מתוספת של חמצן היפרברי לטיפול מיטבי בכיבים סכרתיים כרוניים. גם מהלך ריפוי הפצע היה דומה בזרועות הטיפול והאינבו

טיפול בחמצן היפרברי (טיפול במהלכו החולה שוהה בתא לחץ ונושם חמצן בריכוז גבוה) מוצע לחולי סכרת הסובלים מכיבים קשי ריפוי ברגליהם. על אף השימוש הרווח, ואף הכללתו בסל הבריאות הישראלי, חסרות עדיין ראיות מוצקות ליעילותו של הטיפול. בכדי למלא את החסר חוקרים מקנדה יזמו ניסוי קליני מבוקר בו נבדקה תועלתו של החמצן ההיפרברי במניעה של קטיעת גפיים ובקידום הריפוי של פצעים סכרתיים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Diabetes Care.

למחקר גוייסו 107 חולי סכרת שסבלו מכיבים בכפות רגליהם (דרגת וגנר 2-4) במשך 4 שבועות לפחות. כל החולים קיבלו טיפול מקיף בפצעיהם ובמקביל הוקצו אקראית לקבלת 30 טיפולים יומיים בתא לחץ כאשר בקבוצת ההתערבות החולים נשמו 100% חמצן היפרברי 244KPA (קילופסקל) ואילו חולים בקבוצת הביקורת נשמו אויר בלחץ 125 קילופסקל. ההקצאה הייתה סמויה מהחולים, הרופאים והחוקרים. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כאי עמידה באמות המידה לקטיעת גפה 12 שבועות לאחר ההקצאה (על פי קביעה של מנתח כלי דם). תוצאות המשנה כללו מדדי ריפוי שונים של הכיבים הסכרתיים.
103 חולים השלימו את המחקר ונכללו בניתוח הסופי. 11 מ 49 החולים בקבוצת החמצן ההיפרברי ו 13 מ 54 החולים בקבוצת טיפול הדמה נזקקו לקטיעת גפה על פי אמות המידה המקובלות (יחס סיכויים 0.91, P=0.846). שניים עשר מטופלים (22%) בקבוצת הביקורת ועשרה (20%) בזרוע החמצן ההיפרברי הגיבו באופן מלא לטיפול (הפצעים נרפאו) – יחס סיכויים 0.90, P=0.823. גם בכל המשתנים הנוספים של ריפוי פצע לא נרשם הבדל מובהק בין הקבוצות.

החוקרים מסכמים כי לא מצאו עדות לערך מוסף מהותי של טיפול בחמצן היפרברי בחולי סכרת עם כיבים כרוניים ברגליים. הטיפול לא תרם להפחתה מובהקת במספר הקטיעות ההכרחיות ולא האיץ את תהליך ההחלמה של הפצעים. חשוב לסייג ולומר שישנם מחקרים הסותרים את מסקנות הניסוי הנוכחי, על כן דרושות עבודות רחבות ומבוקרות יותר בכדי להעריך את תרומתו או אי תרומתו של החמצן ההיפרברי לריפוי כיבים סכרתיים.

מקור:

Hyperbaric Oxygen Therapy Does Not Reduce Indications for Amputation in Patients With Diabetes With Nonhealing Ulcers of the Lower Limb: A Prospective, Double-Blind, Randomized Controlled Clinical Trial
Ludwik Fedorko, James M. Bowen Wilhelmine Jones
Published online before print January 6, 2016, doi: 10.2337/dc15-2001
Diabetes Care January 6, 2016

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  חמצן היפרברי,  כיבים קשי ריפוי,  קטיעת גפיים,  רגל סוכרתית
תגובות