מחקרים 30.03.2016

האם אולטרסאונד ריאות יכול להחליף את צילום החזה בילדים?

מחקר מבוקר מוכיח כי אולטרסאונד ריאות הוא כלי שקול לצילום החזה המסורתי באבחון דלקת ריאות בילדים, לצד הדיוק הגבוה בדיקת העל שמע זמינה, זולה ובטוחה יותר

מכשיר אולטרה-סאונד (צילום: אילוסטרציה)
מכשיר אולטרה-סאונד (צילום: אילוסטרציה)

בדיקת על שמע של הריאות הוכחה במספר סדרות קטנות ככלי יעיל לאבחון דלקת ריאות בילדים. בכדי להמשיך ולבסס את הגישה הסונוגרפית בהערכת זיהומים של דרכי הנשימה בילדים קבוצת חוקרים אמריקאיים ערכה ניסוי שבחן את היכולת האבחונית של אולטרסאונד ריאות מול צילום החזה השגרתי בקרב ילדים עם חשד קליני לדלקת ריאות נרכשת בקהילה. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת CHEST.

במחקר מבוקר ואקראי נכללו 191 ילדים (בני שלוש בממוצע) שהתקבלו למיון ילדים בתמונה קלינית מחשידה לדלקת ריאות. הילדים הוקצו אקראית לבדיקה סונוגרפית של הריאות או צילום חזה, במקרים בהם נותר ספק לאחר בדיקת העל שמע הרופאים ביצעו גם צילום חזה לחיזוק אבחנתם. ילדים בקבוצת הביקורת צולמו תחילה ובהמשך עברו בדיקה סונוגרפית של החזה. המטרה העיקרית של המחקר הוגדרה כהפחתה במספר צילומי החזה בקבוצת העל שמע. שיעור טעויות האבחון של דלקת ריאות, מספר ביקורים לא מתוכננים לאחר השחרור ותופעות חריגות סומנו כמטרות המשנה.

מהתוצאות עולה כי נרשמה ירידה של 38.8% (95% רווח בר סמך 30-48.9) במספר צילומי החזה בזרוע העל שמע לעומת זרוע הביקורת (בה כל הילדים צולמו). ההפחתה במספר הצילומים נקשרה קשר ישר לנסיונם של הרופאים שביצעו את הבדיקה כאשר המנוסים שבהם הביאו להפחתה של 60% ואילו הרופאים שעברו הדרכה קצרה בלבד לקראת המחקר הצליחו למנוע 30% מהצילומים. לא פוספסו מקרים של דלקת ריאות בשתי זרועות המחקר. כך גם לא נרשמו הבדלים משמעותיים בשיעורי תופעות הלוואי, ביקורים חוזרים לאחר השחרור או משתנים נוספים שנבדקו. רישום האנטיביוטיקה היה שגור יותר בזרוע הסונוגרפית (38% מהילדים) מאשר בזרוע הביקורת (27%) אך הפער לא הוכיח מובהקות סטטיסטית. הדרכה ראשונית של רופאים שאפשרה את ביצוע בדיקת העל שמע ארכה שעה אחת בלבד והבדיקה עצמה נמשכה כ 7 דקות בממוצע.

החוקרים מסכמים כי, על פניו, בדיקה סונוגרפית של הריאות בילדים יכולה להחליף ביעילות את צילומי החזה. הדבר חיוני במיוחד במדינות מתפתחות היות ועלויות התפעול של מכשירי האולטרסאונד נמוכות לאין ערוך מההוצאות הכרוכות באחזקה ותפעול של מערכות הרנטגן. גם נושא הקרינה עולה כשיקול, אם כי רמת הקרינה הנספגת בצילום חזה בודד איננה גבוהה, וככל הנראה נעדרת סיכון משמעותי לטווח ארוך.

בקישור הבא ניתן לראות סרטון המדגים את ביצוע אולטרסאונד הריאות בילדים https://youtu.be/R60PgPKQNeU

מקור:

Jones BP et al. Feasibility and safety of substituting lung ultrasound for chest x-ray when diagnosing pneumonia in children: A randomized controlled trial. Chest 2016 Feb 26; [e-pub].

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אולטרסאונד ריאות,  על שמע,  דלקת ריאות,  צילום חזה,  רנטגן
תגובות