מחקרים 31.03.2016

החלפת מסתם אבי העורקים בצנתור בעשור העשירי

תוצאות של יותר מ 3,500 ניתוחי TAVR בקרב בני 90 ומעלה מצביעות על שיעורי תמותה וסיבוכים מתונים באופן יחסי לגיל, הממצאים תומכים בהליך גם בעשור העשירי

shutterstock) heart valves)

שכיחותה וחומרתה של הצרות מסתם הוותין עולים עם הגיל. הטיפול הניתוחי, בין אם הרחבה של המסתם או החלפתו, מוצע לרב החולים בשלב בו ההפרעה התפקודית וההדרדרות החזויה מצדיקים התערבות כירורגית. בתוך כך חולים מבוגרים מאוד מהווים אתגר ניתוחי בשל הקשיים הטכניים והחשש לסיבוכים. במחקר הנוכחי חוקרים אמריקאים ביקשו לבחון עד כמה החלפת מסתם אבי העורקים בצנתור (TAVR) מוצדקת ובטוחה בחולים הנמצאים בעשור העשירי לחייהם. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of the American College of Cardiology.

החוקרים ניתחו נתונים של רשם החלפות המסתמים המלעוריות של איגוד מנתחי החזה האמריקאי והמכון האמריקאי לקרדיולוגיה. נערכה השוואה בין תוצאות קצרות מועד של ניתוח החלפת מסתם אבי העורקים בצנתור (30 ימים לאחר ניתוח) ותוצאות לאחר שנה בקרב חולים בני 90 ומעלה, לבין תוצאות תואמות של חולים צעירים מ 90. ההערכה כללה משתנים קליניים ומדדי איכות חיים.

בשנים 2011-2014 24,025 חולים עברו TAVR ב 329 בתי חולים ברחבי ארה"ב, 3,773 (15.7%) מהחולים היו בני 90 ומעלה. שיעורי התמותה הן בחודש הראשון לאחר הניתוח והן שנה לאחריו היו גבוהים משמעותית בקרב חולים בקבוצת הגיל הזו בהשוואה לחולים הצעירים מ 90 (8.8% לעומת 5.9% לתמותה ב 30 ימים לאחר הניתוח, P<0.001 ,24.8% לעומת 22.0% לתמותה שנה לאחר הניתוח (P<0.001). הסיכון המוחלט נאמד ב 2.8% והסיכון היחסי ב 12.7%. עם זאת, גם הסיכון החזוי לתמותה כתוצאה מהניתוח על פי Society of Thoracic Surgeons Predicted Risk of Operative Mortality score של חולים בני 90 ומעלה היה גבוה יותר (10.9% לעומת 8.1%, P<0.001) ועל כן היחס בין שיעורי התמותה החזויים לשיעורים הנצפים ב 30 ימים לאחר הניתוח היה דומה בשתי קבוצות הגיל (0.81 לעומת 0.72 עם רווחי סמך חופפים). לא דווח הבדל מהותי בשיעורי ההארעות של שבץ, אוטם שריר הלב או הזדקקות להתערבות חוזרת בחודש הראשון או בשנה הראשונה לאחר הניתוח.
חולים בני 90 ומעלה העידו על איכות חיים ירודה בהשוואה לקבוצת הגיל הצעירה יותר בתקופה הסמוכה לניתוח, אולם בחלוף שנה ההבדל בין הקבוצות חדל להיות מובהק.

החוקרים מסכמים כי כיום כ 16% מהחולים העוברים TAVR הם בני 90 ומעלה. על אף שיעורי התמותה הגבוהים יחסית בקבוצת הגיל הזו הסיכונים המוחלטים והיחסיים היו מתונים. הממצאים תומכים, לדעת החוקרים, בביצוע החלפות מסתם אבי העורקים מלעוריות גם בחולים מבוגרים מאוד תוך בחירה מושכלת של המועמדים המתאימים.

מקור:

Mani Arsalan, Molly Szerlip, Sreekanth Vemulapalli Should Transcatheter Aortic Valve Replacement Be Performed in Nonagenarians?: Insights From the STS/ACC TVT Registry Journal of the American College of CardiologyVolume 67, Issue 1229 March 2016,Pages 1387-1395

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מסתם הותין,  TAVR,  החלפת מסתם מלעורית,  סיבוכי זקנה,  היצרות אאורטלית
תגובות