מחקרים 04.04.2016

טיפול אנטיפסיכוטי אינו יעיל בבלבול חריף

מסקירה של תשעה עשר מחקרים עולה כי תרופות אנטיפסיכוטיות אינן יעילות, לא כטיפול ולא כמניעה, בבלבול חריף בקרב מבוגרים וקשישים מאושפזים

בלבול חריף חופף בחלק מתסמיניו להתקף פסיכוטי, אולם מדובר בשתי תופעות קליניות שונות בתכלית. הגישה לבלבול, ביחוד בקרב קשישים, חייבת להתחיל בבירור מדוקדק של גורמים אפשריים (זיהום, הפרעות מטבוליות, ארוע מוחי, מינון יתר של תרופות, תפקוד לקוי של מערכות חיוניות ועוד) בכדי לגבש תכנית טיפולית נכונה. במציאות בחלק ניכר מהמקרים קשה להגיע לשורש הבעיה והטיפול נסוב סביב נסיונות להשקיט את תסמיני הבלבול באמצעות תרופות אנטיפסיכוטיות. חוקרים מבית החולים ג'ון הופקינס בבלטימור ערכו סקירת ספרות בכדי לבדוק האם תכשירים נוגדי פסיכוזה אכן יעילים במניעה וטיפול בבלבול חריף. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Journal of the American Geriatrics Society.

החוקרים סרקו מאגרי מידע רפואי מובילים וליקטו מחקרי עוקבה או עבודות מבוקרות שעסקו בבלבול חריף בקרב מטופלים מאושפזים במחלקות כירורגיות ופנימיות.
בין המדדים שנבחנו במטה אנליזה היו – ההטרוגניות של המחקרים, שיעורי הארעות של בלבול, משך הלקות החריפה, חומרת הבלבול, אורך האשפוז במחלקות או ביחידות לטיפול נמרץ ושיעורי תמותה.
במדגם המאוגם נכללו 10,877 גליונות רפואיים מ 19 מחקרים שעמדו בתנאי הסף המתודולוגי. בשבעה מחקרים שעסקו בהשוואה בין טיפול אנטיפסיכוטי לאינבו למניעה של בלבול חריף לאחר ניתוחים לא נרשמה השפעה מובהקת על הארעות הבלבול (יחס סיכויים 0.56, 95% רווח בר סמך 0.23-1.34).
בניתוח התוצאות של כל תשעה עשר המחקרים לא זוהתה השפעה מובהקת של טיפול אנטיפסיכוטי על משך הבלבול, חומרתו או אורך האשפוז/שהיה ביחידות לטיפול נמרץ. הטרוגניות גבוהה אפיינה את המחקרים. לבסוף לא נמצא קשר מובהק בין הטיפול האנטיפסיכוטי לתמותה, לכאן או לכאן.

לסיכום, התוצאות אינן תומכות בשימוש בתרופות אנטיפסיכוטיות בבלבול חריף, לא כטיפול ולא כמניעה. החוקרים אינם פוסלים לחלוטין את יעילות הטיפול אלא מציינים כי גוף הידע העדכני לוקה בחסר ונדרשים מחקרי עומק נוספים בכדי לבחון את מקומן של תרופות נוגדות הפסיכוזה בבלבול חריף.

מקור:

Neufeld, K. J., Yue, J., Robinson, T. N., Inouye, S. K. and Needham, D. M. (2016), Antipsychotic Medication for Prevention and Treatment of Delirium in Hospitalized Adults: A Systematic Review and Meta-Analysis. Journal of the American Geriatrics Society. doi: 10.1111/jgs.14076

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  תרופות אנטיפסיכוטיות,  קשישים
תגובות