מחקרים 11.04.2016

תוצאות קליניות לאחר ניתוח מעקפים עם תיקון מסתם מיטרלי

במעקב של שנתיים אחר חולים עם אי ספיקה מיטרלית איסכמית שעברו ניתוח מעקפים משולב בתיקון מיטרלי לא נצפו יתרונות קליניים ברורים ואף נטיה לסיבוכים

כ 10% מחולים שעוברים ארוע כלילי איסכמי לוקים באי ספיקה של המסתם המיטרלי בדרגות שונות. מחקר שנערך לפני מספר שנים בארה"ב בחן האם ניתוח מעקפים משולב בתיקון של מסתם מיטרלי בחולים עם אי ספיקה איסכמית משיג תוצאות קליניות טובות יותר מניתוח מעקפים לבדו. תוצאות ראשוניות, לאחר שנת מעקב אחת, לא הראו כל עליונות של הניתוח המשולב בשיעורי תמותה או אינדקס הנפח הסוף סיסטולי של חדר שמאל
(left ventricular end-systolic volume index (LVESVI - מדד המשמש להערכת חזרתו של חדר שמאל למימדיו התקינים. תיקון המסתם המיטרלי נקשר, אמנם, לשיפור בתחזרת (regurgitation) בינונית וקשה אך במחיר של שיעור סיבוכים גבוה יותר. כעת במאמר שפורסם בכתב העת NEJM צוות החוקרים מדווח על תוצאות מעקב של שנתיים אחר שתי קבוצות החולים.

במחקר המקורי נכללו 301 חולים שהוקצו אקראית לניתוח מעקפים משולב בתיקון מיטרלי או ניתוח מעקפים בלבד.
שנתיים לתום מחקר ה LVESVI הממוצע היה 41.2 מ"ל למ"ר של שטח גוף בקרב חולים בזרוע ניתוח המעקפים ו 43.2 מ"ל בזרוע ההליך המשולב (שיפור ממוצע לעומת הבסיס ב 14.1 מ"ל ו 14.6 מ"ל, בהתאמה). שיעורי התמותה עמדו על 10.0% בזרוע הניתוח המשולב ועל 10.6% בזרוע ניתוח מעקפים לבדו (יחס סיכון 0.9 בזרוע הניתוח המשולב, P=0.78). לא נצפה הבדל מובהק בערכי ה LVESVI בין שתי הקבוצות לאחר שנתיים (P=0.71). שכיחות התחזרת הצניפית בינונית או קשה לאחר שנתיים הייתה גבוהה יותר בקרב חולים שעברו ניתוח מעקפים ללא תיקון מסתמי (32.3% לעומת 11.2%, P<0.001). שיעורי האשפוזים החוזרים ותופעות חריגות חמורות היו דומים בשתי זרועות המחקר, אולם סיבוכים נוירולוגיים והפרעות קצב על חדריות היו שכיחים יותר בזרוע ההליך המשולב.

החוקרים מסכמים כי תיקון של מסתם מיטרלי במהלך ניתוח מעקפים בחולים עם אי ספיקה מיטרלית איסכמית מתונה לא הביא לשינוי בר משמעות בנפח סוף סיסטולי של חדר שמאל שנתיים לאחר הניתוח. תיקון המסתם השיג, כצפוי, שליטה ושיפור בתחזרת המיטרלית אך השפעה זו לא תורגמה להפחתת שיעורי תמותה. מנגד הניתוח המשולב נקשר לסיכון מוגבר לסיבוכים נוירולוגיים והפרעות קצב על חדריות.

מקור:

Two-Year Outcomes of Surgical Treatment of Moderate Ischemic Mitral Regurgitation
Robert E. Michler, M.D., Peter K. Smith, M.D., Michael K. Parides, Ph.D., April 3, 2016DOI: 10.1056/NEJMoa1602003

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקה מיטרלית,  מחלת לב כלילית,  מחלת לב איסכמית,  ניתוח מעקפים,  תחזרת צניפית,  סיבוכים נוירולוגיים
תגובות