מחקרים 14.04.2016

לוקחים ללב - פרפור עליות לאחר מות בן זוג

מחקר דני מגלה כי דחק נפשי הקשור לאבדן בן או בת זוג מתורגם לסיכון מוגבר לפרפור עליות, ביחוד בתקופה הסמוכה לארוע. הסיכון פוחת ככל שחולף הזמן ומתאפס לאחר שנה

דחק נפשי משמעותי נקשר לסיכון מוגבר לאוטם שריר הלב ועליה בשכיחות של הפרעות קצב. עם זאת מאפייני הקשר בין דחק נפשי להופעה או החמרה של פרפור עליות אינם ידועים לעומקם. חוקרים מאוניברסיטת ארהוס בדנמרק ערכו מחקר מקרה ביקורת מבוסס אוכלוסיה בנסיון לבדוק האם מות בן הזוג הוא גורם סיכון או גורם מנבא לפרפור עליות בתקופת האבל. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Open Heart.

החוקרים סרקו את מסדי הנתונים הרפואיים הרשמיים של דנמרק ואתרו 88,612 מקרים של פרפור פרוזדורים שאובחן בבתי חולים ברחבי דנמרק בין השנים 1995-2014, למקרי המחקר הוצמדו 886,120 (10:1) מקרי ביקורת מותאמי גיל, מין וגורמי סיכון. יחסי הסיכויים המתוקננים לפרפור עליות חושבו באמצעות רגרסיה לוגיסטית מותנית.
17,478 בני אדם מתוך עוקבת מקרי המחקר שכלו את יקיריהם ו 168,940 בני אדם מעוקבת הביקורת.
האבל נקשר לסיכון מוגבר אך חולף לפרפור עליות - רמת הסיכון הגבוהה ביותר נרשמה ב 8-14 ימים לאחר האבדן (יחס סיכויים 1.90, 95% רווח בר סמך 1.34-2.69), ופחתה בהדרגה ככל שהארוע המצער התרחק. שנה לאחר האבדן הסיכון ל AF השתווה כמעט בין קבוצות המחקר והביקורת. יחס הסיכויים לפרפור עליות בחודש הסמוך לארוע עמד על 1.41, אך היה גבוה יותר בקרב אנשים הצעירים מ 60 (יחס סיכויים 2.34) ובקרב אנשים שחוו את האובדן כפחות צפוי.

החוקרים מסכמים כי דחק נפשי הקשור לאבדן בן או בת זוג מתורגם לסיכון מוגבר לפרפור עליות, ביחוד בתקופה המידית לאחר הארוע. סיכון מודגש ככל שהמוות פחות צפוי, פוחת בהדרגה ככל שעובר הזמן ומתאזן בערך לאחר שנה.

מקור:

Original research article: Long-term risk of atrial fibrillation after the death of a partner
Simon Graff, Morten Fenger-Grøn, Bo Christensen, Henrik Søndergaard Pedersen, Jakob Christensen, Jiong Li, Mogens Vestergaard
Open Heart 2016;3:1 e000367 doi:10.1136/openhrt-2015-000367

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  פרפור עליות,  פרפור פרוזדורים,  מות בן זוג,  אבל,  דחק
תגובות