מחקרים 19.04.2016

פער של כ 15 שנים בתוחלת חיים בין עשירים לעניים בארה"ב

ההבדל בתוחלת חיים בין אחוזון ההכנסות העליון לאחוזון ההכנסות התחתון בארה"ב עומד על 14.6 שנים בקרב גברים ו 10.1 שנים בקרב נשים, הפערים מוסיפים להעמיק

symbol of wealth, business and planning (אילוסטרציה: shutterstock)

האם עושר מנבא בריאות וחיים ארוכים יותר? יש הסבורים כי התשובה מתבקשת, אולם עד כה אופי הקשר בין הכנסה ומעמד כלכלי לתוחלת חיים לא נבדק בסקרי אוכלוסיה רחבים. צוות חוקרים מארה"ב יזם סקירה שהקיפה כמיליארד וחצי שנות מטופל בכדי לאמוד את העוצמה, האופי, שינוים תלויי תקופה והיבטים גיאוגרפיים של הקשר בין מעמד כלכלי ואריכות ימים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת  JAMA.

החוקרים שאבו מידע מ 1.4 מיליארד דוחות מס שהוגשו בין 1994 ל 2014 לרשויות המס האמריקאיות ונתוני תמותה מרשם האוכלוסין המרכזי של ארה"ב. המספרים הוצלבו על מנת לאמוד את תוחלת החיים המתוקננת למוצא אתני מגיל 40 באוכלוסיית ארה"ב, כפונקציה של גיל, מין ואזור מגורים גיאוגרפי, וכדי לזהות גורמים הקשורים לפערים בתוחלת החיים בין הקבוצות השונות. התוצאות העיקריות של המחקר היו - יחסי הגומלין בין הכנסה לתוחלת חיים, השונות בתוחלת החיים לרוחב אחוזוני הכנסה ואזורי מגורים וגורמים ספציפיים הקשורים להבדלים בתוחלת החיים בקבוצות השונות.

המחקר הקיף 1,408,287,218 שנות-אדם בקרב בני 40 עד 76 עם הכנסה ממוצעת למשק בית של 61,175$ לשנה. בתקופה הרלוונטית למחקר נרשמו 4,114,380 מקרי מוות בקרב גברים (596.3 ל 100 אלף בני אדם) ו 2,694,808 מקרי מוות בקרב נשים (375.1 ל 100 אלף בני אדם). הניתוח העלה ארבע תוצאות עיקריות: ראשית, רמת הכנסה גבוהה יותר נקשרה להארכת תוחלת החיים לרוחב התפלגות ההכנסות. הפער בתוחלת החיים בין האחוזון העליון לאחוזון התחתון עמד על 14.6 שנים בקרב גברים ו 10.1 שנים בקרב נשים. שנית - אי השוויון הולך ומעמיק. בין 2001 ל 2014 תוחלת החיים עלתה ב 2.34 שנים אצל הגברים ו 2.91 שנים אצל הנשים ב 5% העליונים של התפלגות ההכנסות שעה שב 5% התחתונים תוחלת החיים התארכה ב 0.32 ו 0.04 שנים בלבד בקרב גברים ונשים, בהתאמה (P<0.001 לפער בשני המינים). שלישית, תוחלת החיים של אנשים דלי אמצעים הייתה תלויה באופן בולט במקום מגוריהם בתוך אזור גיאוגרפי אחד. בין השנים 2001-2014 השינויים בתוחלת החיים נעו בין תוספת של 4 שנים לאובדן של שנתיים בין מקומות המגורים השונים. רביעית, השונות הגיאוגרפית בתוחלת החיים ברביעון התחתון נקשרה קשר מובהק לאורחות חיים, דוגמת עישון, אולם לא זוהה קשר מובהק להגבלה בנגישות לשירותים רפואיים, משתנים סביבתיים פיזיים ומצב שוק העבודה. תוחלת החיים בקרב אנשים בעלי רמת הכנסה נמוכה נקשרה קשר ישר לשיעור המהגרים באוכלוסיה המקומית, שיעור בוגרי המכללות והיקף הוצאות המדינה באזור הספציפי  (P<0.001 לכל המדדים).

החוקרים מסכמים כי גם בימינו עושר מאריך חיים והפערים בין המעמדות הולכים ומעמיקים. הקשר בין רווחה כלכלית לתוחלת החיים איננו תלוי באופן ישיר בזמינות שירותי הרפואה, אולם מושפע מאוד מאזור המגורים, סביבת המגורים והרגלי החיים של בני האדם, עשירים ועניים כאחד.

מקור:

Chetty R, Stepner M, Abraham S, et al. The Association Between Income and Life Expectancy in the United States, 2001-2014. JAMA. Published online April 10, 2016. doi:10.1001/jama.2016.4226

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  מעמד כלכלי,  רווחה כלכלית,  אורחות חיים,  פערים חברתיים,  תמותה,  תוחלת חיים
תגובות