מחקרים 26.04.2016

זיהום אויר עירוני פוגע בתפקוד הריאתי של ילדים

חוקרים מבוסטון מצאו כי חשיפה לזיהום אויר עירוני פוגעת בתפקוד הריאתי של ילדים. מגורים במרחק קטן מ 100 מטר מכביש מהיר מתורגמים לירידה של כ 100 מ"ל ב FVC

זיהום אוויר. הציבור בישראל נחשף למגוון מזהמים סביבתיים (צילום: שאטרסטוק)
זיהום אוויר. הציבור בישראל נחשף למגוון מזהמים סביבתיים (צילום: שאטרסטוק)

בשנות התשעים של המאה הקודמת חלה התקדמות ניכרת ביותר בשמירה על איכות האויר בערי ארה"ב הודות למאמצי המדינה והקנסות הכבדים שהושתו על מפעלים מזהמים. עם זאת, התרומה של כלי הרכב והכבישים המהירים לזיהום אויר לא פחתה באותה המידה ואף גברה בעיקר בערים הצפופות. חוקרים מבוסטון ערכו מחקר פרוספקטיבי כדי לבחון את ההשפעה של זיהום סביבתי בעידן חוקי איכות הסביבה הנוקשים על התפקוד הריאתי של ילדים בעירם. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine.

במחקר נכללו 614 זוגות אם-ילד מאזורי מגורים שונים ברחבי בוסטון. הנשים גויסו בעודן בהריון בין השנים 1999-2002 והמעקב נמשך עד גיל 7.7 בממוצע של בניהן ו/או בנותיהן. החוקרים אמדו את הקרבה של בית הנחקרים לכביש מהיר ואת מידת החשיפה לזיהום אויר (חשיפה לחומר חלקיקי על סמך צילומי לווין (PM2.5) ופחמן שחור (BC) אחד מרכיבי החומר החלקיקי שמקורו בשריפת דלקים וגזי הפליטה של כלי רכב) בשנת החיים הראשונה, במהלך החיים ובשנה שקדמה למועד בדיקת המעקב.

מניתוח התוצאות עולה כי קרבה לכביש מהיר וחשיפה לאורך החיים, ובשנת המעקב האחרונה, לזיהום אויר נקשרו לערכי FVC ו FEV1 נמוכים יותר. מנגד חשיפה לזיהום אויר לא השפיעה מהותית על היחס FEV1/FVC ולא על התגובה למרחיבי סימפונות. מגורים בבית הממוקם במרחק קטן מ 100 מטרים מכביש מהיר נקשרו ל FVC נמוך משמעותית בהשוואה למגורים במרחק העולה על 400 מטר מכביש מהיר (פער של 98.6 מ"ל). כל עליה של 2μg/m3  בעומס החשיפה ל PM2.5  בשנה שקדמה לבדיקה תורגמה לירידה בת 21.8 מ"ל ב FVC וסיכוי גבוה יותר (1.41) לירידה של FEV1 מתחת ל80%. כל עליה של 0.2μg/m3 בעומס הזיהום ב BC בשנה שקדמה לבדיקה תורגמה לירידה של 38.9 מ"ל ב FVC.

לסיכום, גם חשיפה לזיהום אויר "קל" הנובע מקרבה לכבישים מהירים משקפת סיכון ברור לירידה בתפקוד הריאתי בקרב ילדים. תוצאות המחקר עולות בקנה אחד עם עבודות קודמות בהן זיהום הנגרם על ידי תחבורה עירונית נקשר לאסטמה, מחלות ריאות כרוניות, תחלואה לבבית ועוד.

מקור:

Lifetime Exposure to Ambient Pollution and Lung Function in Children
Dr. Mary B Rice, Ms. Sheryl L. Rifas-Shiman MPH, Dr. Augusto A Litonjua, Dr. Emily Oken, Dr. Matthew W. Gillman MD SM, Miss Itai Kloog Ph.D., Dr. Heike Luttmann-Gibson, Dr. Antonella Zanobetti, Dr. Brent A Coull, Dr. Joel Schwartz,Petros Koutrakis, Dr. Murray A. Mittleman, and Dr. Diane R Gold
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אסטמה,  קצרת,  תפקודי ריאות,  מגורים ליד כבישים,  זיהום אוויר
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות