מחקרים 27.04.2016

אנמיה וחוסר ברזל בשלבים טרום קליניים של צליאק

מחקר שנערך בפינלנד מגלה כי ניצני אנמיה וחוסר ברזל בצליאק מתחילים בשלבים מאוד מוקדמים, לפני עדות היסטולוגית לניוון רירית המעי, ההפרעות מגיבות לדיאטה דלת גלוטן

לעתים לא נדירות תמונה סרולוגית אופיינית למחלת צליאק מתגלה אצל ילדים בריאים ואתסמיניים במהלך בדיקות שגרה או סקר פעיל לכרסת הנהוג במספר מדינות. במקרים אלה הדגימות ההיסטולוגיות של רירית המעי הדק תקינות (מחלת צליאק פוטנציאלית) ולרב הילדים נותרים במעקב ללא המלצות תזונתיות מיוחדות. חוקרים מפינלנד העלו השערה כי גם בשלב המוקדם והאתסמיני של מחלת צליאק מתחילים שיבושים סבקליניים במשק הברזל ופגיעה נלווית ביצור כדוריות הדם האדומות, וערכו מחקר כדי לאמת או להפריך את חשדם. תוצאות העבודה פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Pediatric Gastroenterology and Nutrition.

במחקר הפרוספקטיבי נכללו 19 ילדים עם מחלת צליאק פוטנציאלית, 67 עם ניוון רירית חלקי או כמעט מלא ו 16 עם ניוון רירית מלא. 23 ילדים בריאים היוו את קבוצת הביקורת.

שיעורי ההמצאות של ערכי מעבדה בלתי תקינים התפלגו באופן הבא (קבוצת הביקורת, צליאק פוטנציאלי, ניוון חלקי, ניוון מלא) – אנמיה (0%, 15%, 22% ו 63%, בהתאמה), חסר ברזל (5%, 0%, 14% ו50%, בהתאמה), עליה בקולטני טרנספרין 1 (5%, 16%, 20% ו 47%, בהתאמה), פריטין נמוך (0%, 21%, 35% ו 87%, בהתאמה) וריווי טרנספרין נמוך (10%, 11%, 41% ו 71%, בהתאמה). רמה נמוכה של חומצה פולית נרשמה במקרה בודד ורמות B12 היו תקינות בקרב כל הילדים הנחקרים. בקבוצת הניוון המלא של הרירית הערכים החציוניים של המוגלובין, ברזל כולל, פריטין וריווי טרנספרין היו נמוכים באופן מובהק, ורמות קולטני הטרנספרין גבוהים באופן מובהק, בהשוואה לערכים התואמים בשאר הקבוצות. לאחר דיאטה נטולת גלוטן (משך חציוני 7 חודשים) ערכי ההמוגלובין, הברזל, הפריטין והאלבומין בקרב ילדים בקבוצת הניוון החלקי של הרירית עלו מעל לערכים התואמים של ילדים בקבוצת המחלה הפוטנציאלית שלא הקפידו על תזונה דלת גלוטן.

החוקרים מסיקים מממצאיהם כי התפתחות של אנמיה וחוסר ברזל בכרסת מתחילה כבר בשלבים המוקדמים של המחלה, לפני עדות היסטולוגית חד משמעית לניוון הרירית האופייני. המסקנות מחזקות את ההמלצה להתחיל בהגבלת גלוטן  מוקדם מאוד בקרב ילדים עם עדות סרולוגית, אך לא היסטולוגית, לצליאק.

מקור:

J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2016 Apr 11. [Epub ahead of print]
Anemia and Iron Deficiency in Children with Potential Celiac Disease.
Repo M1, Lindfors K, Mäki M, Huhtala H, Laurila K, Lähdeaho ML, Saavalainen P, Kaukinen K, Kurppa K.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  צליאק,  כרסת,  אנמיה,  חוסר ברזל,  דיאטה דלת גלוטן,  ניוון רירית המעי
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות