מחקרים 05.05.2016

קריסת מערכות: תפקוד דיאסטולי של חדר שמאל והפרוגנוזה של הלם ספטי

במחקר רטרוספקטיבי אי ספיקת לב דיאסטולית, עיכוב בכיסוי אנטיביוטי נכון ותמיכה אינוטרופית נקשרו לעליה בתמותה של חולים השרויים בהלם ספטי ביחידה לטיפול נמרץ

הפרוגנוזה של אלח דם והלם ספטי תלויה במידה רבה בחוסן המערכות החיוניות של חולה. חוקרים מהיחידה לטיפול נמרץ בבית חולים דופוטרן בעיר לימוז', צרפת, ביקשו לבדוק האם, ובאיזו מידה, אי ספיקת לב דיאסטולית משפיעה על הפרוגנוזה של חולים השרויים בהלם ספטי. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Intensive Care.

במחקר הרטרוספקטיבי נכללו כל החולים שאושפזו במשך חמש שנים ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי דופוטרן בתמונה של הלם ספטי ועברו בדיקת אקו לב במהלך אשפוזם. תוצאות הבדיקה הסונוגרפית נבדקו שנית לטובת המחקר על ידי מומחה בלתי תלוי שלא היה מודע לתוצאות הקליניות של החולים. אי ספיקה דיאסטולית של חדר שמאל הוגדרה כמהירות מירבית נמוכה מ 10 ס"מ לשניה של גל E בחלק הלטרלי של המסתם המיטרלי. גורמי סיכון בלתי תלויים לתמותה ביחידה לטיפול נמרץ בודדו באמצעות ניתוח רב משתני.

בתקופה הנחקרת אושפזו ביחידה 540 חולים שלקו בהלם ספטי, מהם 223 נכללו במחקר (140 גברים (63%), גיל ממוצע 64), 204 מהחולים הללו נזקקו להנשמה מלאכותית (91%). שיעור התמותה של החולים עמד על 35%. אי ספיקה דיאסטולית של חדר שמאל אובחנה אצל 31% מהחולים. שיעור ההמצאות של אי ספיקה דיאסטולית היה גבוה יותר בקרב חולים שנפטרו לעומת חולים שהתגברו על ההלם הזיהומי (28/78 (36%) לעומת 41/145 (28%), P=0.15). מספר גורמים נקשרו באופן בלתי תלוי לתמותה של החולים הנחקרים: כיסוי אנטיביוטי ראשוני בלתי הולם (יחס סיכוים 4.17, P=0.03), מינון וזופרסורים מקסימלי (יחס סיכויים 1.38, P=0.01), דירוג SOFA (יחס סיכויים 1.16, P=0.02) ומהירות מקסימלית של גל E (יחס סיכויים 1.12, P=0.02). לאחר תקנון למדד חומרת המחלה - SAPS II, טיפול אנטיביוטי בלתי הולם ומינון וזופרסורים מקסימלי עמדו בעינם כגורמי סיכון בלתי תלויים לתמותה, בעוד שאי ספיקת לב דיאסטולית שמרה על רמת השפעה גבולית בלבד (אם כי מובהקת) (יחס סיכויים 1.11, P=0.07).

לסיכום, אי ספיקת לב דיאסטולית, עיכוב בכיסוי אנטיביוטי נכון ותמיכה אינוטרופית במינון מקסימלי נקשרו במחקר הנוכחי לעליה בתמותה של חולים השרויים בהלם ספטי ביחידה לטיפול נמרץ. החוקרים מציינים כי מסקנות מוצקות יותר ידרשו מחקרי המשך פרוספקטיביים ומקיפים יותר.

מקור:

Ann Intensive Care. 2016 Dec;6(1):36. doi: 10.1186/s13613-016-0136-6. Epub 2016 Apr 21.
Prognostic impact of left ventricular diastolic function in patients with septic shock.
Gonzalez C1, Begot E1,2, Dalmay F3

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  הלם ספטי,  אלח דם,  אי ספיקת לב דיאסטולית,  מסתם מיטרלי
תגובות