מחקרים 09.05.2016

פרדוקס ההשמנה - האם עודף משקל משפר פרוגנוזה של חולי AF?

בניתוח משנה של המחקר ARISTOTLE עודף משקל נקשר לירידה בסיכון לארועים מוחיים, תסחיפים סיסטמיים ותמותה בקרב חולי פרפור עליות מטופלים באפיקסבן

האם לעודף משקל ערך פרוגנוסטי, חיובי או שלילי, בקרב חולים עם פרפור פרוזדורים המטופלים ב NOACs? בכדי לענות על שאלה זו חוקרים מקנדה, שבדיה ונורבגיה העמיקו בתוצאות המחקר ARISTOTLE שבחן את יעילותו של אפיקסבן (אליקוויס), (BMS.Eliquis.Apixaban), במניעה של שבץ, סיבוכים תסחיפיים נוספים ותמותה בקרב חולי פרפור עליות כרוני. ממצאי החוקרים פורסמו לאחרונה בכתב העת European Heart Journal.

בניתוח הנוכחי נכללו 17,913 חולי פרפור עליות מעוקבת אריסטוטל עם ערכי BMI מתועדים במאגר הנתונים של המחקר. לטובת הניתוח הראשוני ערכי ה BMI סווגו כתקינים (18.5 עד 25), עודף משקל (25 עד 30) והשמנה (מעל 30). היקף מותניים העולה על 102 ס"מ בגברים ו 88 בנשים הוגדר כגבוה. התוצאות העיקריות היו: הארעות שבץ או תחסיפים סיסטמיים, נקודת סיום משולבת (שבץ, תסחיפים סיסטמיים, אוטם שריר הלב ותמותה מכל סיבה), תמותה מכל סיבה ודימום משמעותי.

בנקודת ההתחלה ה BMI של 4,052 מטופלים (22.56) היה תקין, 6,702 (37.4%) סבלו מעודף משקל ו 7,159 (40.0%) מהשמנה. בניתוח רב משתני התגלה כי BMI גבוה, בהשוואה ל BMI תקין, נקשר לסיכון נמוך יותר לתמותה מכל סיבה (יחס סיכון בקרב חולים עם עודף משקל 0.67, ובקרב חולים הסובלים מהשמנה 0.63, P<0.0001) וסיכון מופחת לנקודת הסיום המשולבת (יחסי סיכון 0.74 ו 0.68 לעודף משקל והשמנה, בהתאמה, P<0.0001). בקרב נשים עם פרפור עליות היקף מותניים גבוה נקשר לסיכון נמוך ב 31% לתמותה מכל סיבה (P=0.001), סיכון נמוך ב 27% לנקודת הסיום המשולבת (P=0.001) וסיכון נמוך ב 28% לתסחיפים סיסטמיים (P=0.048). לא זוהה קשר דומה בקרב גברים. בין השמנה לסיכון לדמם משמעותי לא נצפה קשר מובהק או עקבי.

לסיכום, החוקרים מתארים את ממצאיהם כהדגמה של "פרדוקס ההשמנה" - השפעה מטיבה של עודף משקל על תוצאות קליניות. בקרב חולי פרפור עליות המטופלים באפיקסבן עודף משקל נקשר לירידה בסיכון לארועים מוחיים, תסחיפים סיסטמיים ותמותה. הבדלים פרמקודינמיים יכולים להסביר את הקשר המגן של עודף משקל, אם כי עצם קיומו של "פרדוקס ההשמנה" איננו ודאי ומומחים רבים סבורים כי מדובר בתוצר של הטיות מחקריות ותו לא.

מקור:

Eur Heart J. 2016 Apr 12. pii: ehw124. [Epub ahead of print]
The 'obesity paradox' in atrial fibrillation: observations from the ARISTOTLE (Apixaban for Reduction in Stroke and Other Thromboembolic Events in Atrial Fibrillation) trial.
Sandhu RK1, Ezekowitz J2, Andersson U3

נושאים קשורים:  מחקרים,  אליקוויס,  פרפור עליות,  NOACS,  עודף משקל,  השמנה,  מדד מסת הגוף,  נוגדי קרישה חדשים
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות