מחקרים 16.05.2016

האם סבילות לכאב יכולה לנבא את הכישורים החברתיים שלנו?

צוות חוקרים מאוקספורד גילה קשר בין סבילות לכאב הנגזרת מפעילות ערה של המערכת האופיואידית, לבין כישורים ורצון ליצור ולתחזק קשרים חברתיים קרובים ורחוקים

friend talking (אילוסטרציה: shutterstock)

בניסויים בבעלי חיים הפעלה של קולטנים אופיואידים (μ-opioid receptors) על ידי אנדורפינים (neuropeptide β-endorphin) זוהתה כאחד המנגנונים החשובים המעורבים ביצירת קשרים חברתיים, ביחוד בקרב פרימטים. חוקרים מאוניברסיטת אוקספורד העלו השערה כי גם אצל בני אדם פעילות המערכת האופיואידית משפיעה, בנוסף לתפקידה המרכזי בשיכוך כאב, על הרצון והיכולת ליצור ולתחזק קשרים חברתיים, ומכאן אנשים המוקפים בחברים רבים יותר צפויים לגלות סבילות גבוהה יותר לכאב. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Scientific Reports.

למחקר גויסו 101 מתנדבים בריאים (בני 21.7 בממוצע, כ 30% גברים). הנחקרים מילאו שאלונים כדי להעריך את מספר חבריהם במעגלים השונים ועברו מבחן סבילות לכאב שכלל הפעלה איזומטרית של שרירי הרגליים (ישיבה בברכיים כפופות בתשעים מעלות תוך הצמדה של גב זקוף אל הקיר), ככל שהתרגיל התארך הכאב התגבר וסבילות הנבדקים לכאב נגזרה מזמן עמידתם במשימה.

ניתוחי רגרסיה שונים מלמדים כי סבילות לכאב היא גורם מנבא מובהק לגודל הרשת החברתית של האדם (P=0.010), ביחוד המעגל החיצוני של החברים (P=0.002), קרי אנשים המתראים/משוחחים אחת לחודש לפחות אך לא יותר מפעם בשבוע.
נועם אישי ואופי חברותי נקשרו, מטבע הדברים, למספר רב יותר של חברים, ברם סף הכאב של אנשים חברותיים היה נמוך יותר מה שנטרל את השפעת קוי האישיות על הקשר הנבדק. ממצא מעניין נוסף הוא שלא נצפה הבדל מגדרי מהותי במבדקי הסבילות לכאב (P=0.255). עוד עלה מהמחקר כי אנשים שתפסו את עצמם כבעלי כושר גופני טוב יותר (מה שסייע להם לעמוד באומץ במבחני הכאב) היו  בעלי רשת חברתית מצומצמת יותר (P=0.021) ביחוד במעגלים הרחוקים, מה שמדגיש את החשיבות של סבילות טבעית לכאב, לעומת סבילות כמאמץ רצוני. לבסוף, החוקרים זיהו כי דחק מנבא צמצום חברתי (P=0.023) עם קשר לינארי הפוך בין רמת הסטרס למספר החברים הקרובים והרחוקים.

לסיכום, הממצאים מלמדים על קשר בין סבילות לכאב אשר נגזרת מפעילות ערה של המערכת האופיואידית לבין כישורים ורצון ליצור ולתחזק קשרים חברתיים קרובים ורחוקים.
על פי רב מחקרים המנסים לתת בסיס פיזיולוגי מוצק וחד משמעי להתנהגות פסיכולוגית מורכבת לוקים בפגמים בלתי נמנעים, אולם ממצאי המחקר הנוכחי עשויים לסמן את המערכת האופיואידית כמטרה אפשרית של טיפול תרופתי במצבי צמצמום חברתי והמנעות המלווים הפרעות פסיכיאטריות שכיחות כגון דיכאון, הפרעות אישיות רבות, סכיזופרניה ועוד.

מקור:

Pain tolerance predicts human social network size
Johnson, K. V.-A. and Dunbar, R. I. M. Pain tolerance predicts human social network size. Sci. Rep. 6, 25267; doi: 10.1038/srep25267 (2016).

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אנדורפינים,  אופיואידים,  כאב,  רשתות חברתיות,  חברים,  בדידות
תגובות