מחקרים 18.05.2016

טיפול כירורגי מול רדיותרפיה סטראוטקטית ב NSCLC מוקדם

בסקירה רטרוספקטיבית כריתה כירורגית הוכחה כיעילה יותר מטיפול קרינתי סטראוטקטי בסרטן ריאות מסוג NSCLC שלב 1 מוקדם, הפער בשרידות ל 5 שנים עשוי להגיע ל 30%

רדיותרפיה סטראוטקטית משמשת לטיפול בחולי סרטן ריאות מסוג NSCLC בשלבים מוקדמים, שאינם מועמדים להתערבות כירורגית בשל מצבם הבריאותי. עם זאת, יעילות הטיפול הקרינתי בקרב חולים נתיחים איננה ידועה. חוקרים מבית הספר לרפואה של ייל ביקשו לבחון את התוצאות הקליניות לטווח ארוך ושיעורי השרידות של חולי NSCLC בשלב 1 קליני שעברו כריתה של האונה הנגועה מול תוצאותיהם של חולים שהיו יכולים לעמוד בניתוח אך טופלו ברדיותרפיה בלבד.

החוקרים סקרו את רשם הסרטן הלאומי של ארה"ב ואתרו בו חולי NSCLC בשלב 1 שעברו לובקטומיה או טיפול קרינתי בין השנים 2008-2012. מהמחקר הוחרגו חולים בלתי נתיחים בשל מצב בריאותם וכן חולים עם תחלואה נלווית משמעותית.
בניתוח הסופי נכללו 13,562 חולי סרטן ריאות שלב 1 ללא תחלואה נלווית שעברו הסרה כירורגית של האונה הנגועה ו 1,781 חולים שעברו סדרה של טיפולים רדיותרפיים סטראוטקטיים. במודל הסיכונים היחסיים של קוקס לובקטומיה נקשרה לתוצאות קליניות טובות יותר מאשר רדיותרפיה הן בגידולי T1N0M0 (יחס סיכון 0.38, 95% רווח בר סמך 0.33-0.43, P<0.01) והן גידולי T2N0M0 בקוטר של 5 ס"מ או פחות (יחס סיכון 0.38, 0.31-0.46, P<0.001). בניתוח מותאם נטיה של 1,781 זוגות חולים טיפול כירורגי שמר על עליונות על פני הטיפול הקרינתי (שרידות לחמש שנים 59% לעומת 29%, P<0.001).

לסיכום, במחקר הנוכחי טיפול ניתוחי הוכח כיעיל יותר מטיפול קרינתי סטראוטקטי בקרב חולי NSCLC שלב 1 מוקדם. התוצאות אינן מפתיעות שכן כריתה של גידול במועד כה ראשוני עשויה למגר את הממאירות, עם זאת יתכן כי בריבוד מעמיק יותר של קבוצות החולים ימצאו יתרונות גם לטיפול הרדיותרפי.

מקור:

Lobectomy versus stereotactic body radiotherapy in healthy patients with stage I lung cancer
Rosen, Joshua E. et al The Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery

http://www.jtcvsonline.org/article/S0022-5223(16)30035-6/abstract

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  סרטן ריאות,  NSCLC,  לובקטומיה,  טיפול בקרינה,  רדיותרפיה
תגובות