מחקרים 23.05.2016

תלויים במכונות: תפעול משאבות נוראפינפרין ויציבות המודינמית

במעקב פרוספקטיבי כמחצית מהחולים שנזקקו לתמיכה אינוטרופית חוו אי יציבות המודינמית בעת החלפה של מזרקי הנוראפינפרין במשאבות הממוחשבות.

היציבות ההמודינמית של חולים התלויים בתמיכה אינוטרופית, שברירית ביותר. חוקרים מהיחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי של ליון, צרפת, ביקשו לבדוק האם גם פעולה תמימה,  לכאורה, כמו החלפה של מזרק הנוראפינפרין במשאבות העירוי האוטומטיות Changeovers of norepinephrine infusion pumps- CNIPs מסכנת את החולים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Annals of Intensive Care.

המחקר הפרוספקטיבי נערך ביחידה לטיפול נמרץ במרכז הרפואי של ליון. בעבודה נכללו כל החולים שאושפזו במחלקה במשך שנה אחת, נזקקו לתמיכה אינוטרופית ועברו החלפת מזרק אחת לפחות במהלך הטיפול. ההחלפות בוצעו בהתאם לפרוטוקול ממוחשב של המשאבות החכמות. אי יציבות המודינמית הוגדרה כשינוי של יותר מ 25% בלחץ דם עורקי ממוצע.

במחקר נכללו 118 חולים ונותחו 764 החלפות במשאבות הנוראפינפרין. מרבית החולים (83.70%) נזקקו לתמיכה אינוטרופית בעטיו של הלם ספטי כתוצאה מזיהום נרכש בבית חולים. 63 חולים (53%) חוו 114 ארועי אי יציבות המודינמית (15%) במהלך ההחלפות. בניתוח חד משתני זוהו גורמי הסיכון הבאים לאי יציבות המודינמית הקשורה ל CNIP: גיל, קצב לב, מינון הנוראפינפרין ושינוי בריכוז הנוראפינפרין (בכל מזרק התרופה מדוללת בריכוזים משתנים על ידי צוות המחלקה בכדי להשגי קצב זרימה רצוי), P<0.05. בניתוח רב משתני גורם הסיכון היחיד שנקשר באופן מובהק לאי יציבות המודינמית בעת CNIP היה שינוי בריכוז הנוראפינפרין (יחס סיכויים מתוקנן 11.8, 95% רווח בר סמך 7.2-19.5, P<0.001).

לסיכום, כמחצית מהחולים שנזקקו לתמיכה אינוטרופית רציפה חוו אי יציבות המודינמית במהלך החלפה של מזרק הנוראפינפרין במשאבות העירוי הממוחשבות. שינויים בריכוז הנוראפינפרין תרמו לאי יציבות יותר ממינון התרופה או מצבם של החולים, מה שמדגיש את חשיבות האלגוריתמים והמרכיבים המכניים של המשאבות. לא ניתן לדון על המשמעויות הקליניות של המחקר, ובפרט שיעורי התמותה, בשל מדגם החולים המצומצם.

מקור:

Ann Intensive Care. 2016 Dec;6(1):38. doi: 10.1186/s13613-016-0139-3. Epub 2016 Apr 22.
Predictors of haemodynamic instability during the changeover of norepinephrine infusion pumps.
Cour M1,2, Bénet T3,4, Hernu R1, Simon M1, Baudry T1, Vanhems P3,4, Argaud L5,6.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  הלם ספטי,  אלח דם,  תמיכה אינוטרופית,  משאבת נוראפינפין,  אדרנלין
תגובות