מחקרים 30.05.2016

סטטינים באי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור: סקירת ספרות

חוקרים יפניים ערכו סקירה שיטתית ומטה אנליזה שמצביעות על הפחתה של כ 30% בשיעורי התמותה של חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור שניתן ליחס לסטטינים

אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (אי ספיקה דיאסטולית או מעורבת) מהווה כמחצית ממקרי אי ספיקת לב ונושאת שיעורי תמותה לא מבוטלים. נכון להיום אף גישה פרמקולוגית לא הוכחה כיעילה בהארכת השרידות של חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור, פרט לעבודות קטנות ולא אחידות מתודולוגית שהצביעו על סטטינים כמאריכי חיים פוטנציאליים בקבוצת חולים זו. חוקרים מאוניברסיטת נגויה ביפן ערכו סקירת ספרות שיטתית ומטה אנליזה של מחקרים תצפיתיים פרוספקטיביים תוך שימוש בכלים סטטיסטיים המתבססים על ציוני נטיה כדי להעריך את ההשפעה של סטטינים על תמותה של חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת International Journal of Cardiology.

בניתוח נכללו 4 עבודות מחקר עם מדגם מאוגם של 5,536 חולים (2,768 חולים קיבלו סטטינים (50%), גיל ממוצע 65-77 שנים, 43-66% גברים, 42-64% סבלו ממחלת לב איסכמית, 61-82% מיתר לחץ דם, 20-29% היו חולי סכרת), המעקב נמשך 12-36 חודשים במחקרים השונים. הניתוח מלמד כי טיפול בסטטינים מתורגם לירידה מובהקת בתמותה של חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור (יחס סיכויים 0.69, 95% רווח בר סמך 0.493-0.965; P=0.030).

החוקרים מסמכים כי בסקירה השיטתית שערכו נמצאה עדות מובהקת להפחתה בשיעורי התמותה של חולי אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור שניתן ליחס לטיפול בסטטינים. עם זאת מדובר במדגם קטן והטרוגני מאוד של חולים, בכדי לבסס את הטיפול כמאריך חיים נדרשים מחקרים מבוקרים רחבים הרבה יותר.

מקור:

The effect of statins on mortality in heart failure with preserved ejection fraction: a meta-analysis of propensity score analyses Fukuta, Hidekatsu et al. International Journal of Cardiology , Volume 214 , 301 - 306

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  אי ספיקת לב,  סטטינים,  אי ספיקת לב עם מקטע פליטה שמור,  אי ספיקה דיאסטולית,  אי ספיקה סיסטולית
תגובות
 
31.05.2016, 21:11

שוב: מחקרים תצפיתיים ולא RCT. לא מלמדים דבר, אלא על אוזלת היד של מי שמנסה להוכיח שסטטינים מועילים לפעולת שריר הלב בלי מחקר רנדומיזציה התערבותי. אין לקבל המסקנה.