מחקרים 09.06.2016

שיקום התפקוד האנדוקריני לאחר השתלת כבד

מסקירת ספרות עולה כי השתלת כבד תורמת לשיקום של מרבית הצירים ההורמונליים אך לא משפיעה על פעילות בלוטת התריס. התפקוד המיני של החולים משתקם חלקית

מחלת כבד כרונית, קל וחומר סופנית, מלווה לרב בליקוים הורמונליים. חוקרים משוויץ ערכו סקירת ספרות שיטתית כדי לבדוק עד כמה השתלת כבד משקמת את הצירים האנדוקריניים השונים. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת Liver International.

לטובת המחקר נסקרו מאגרי מידע רפואיים מובילים ולוקטו עבודות שפורסמו עד נובמבר 2015. בסה"כ אותרו 21 מחקרים רלוונטיים עם מדגם מאוגם של 1,274 חולים. ניתוח התוצאות מלמד כי השתלת כבד תרמה לתיקון הרמות של GH, IGF1, טסטוסטרון, אסטרדיול, פרולקטין, FSH ו LH. תפקוד בלוטת התריס לא הושפע מהשתלת הכבד והתפקוד המיני השתפר באופן חלקי בלבד בעקבות ההשתלה.

החוקרים מסכמים כי השתלת כבד תורמת לשיקום של מרבית הצירים ההורמונליים, להוציא תפקוד התריס. התפקוד המיני של חולים שעוברים השתלה משתקם אף הוא, ברם באופן חלקי. עורכי המחקר ממליצים לקחת עובדות אלה בחשבון בהערכות להשתלה ובמעקב אחר מושתלי הכבד.

מקור:

Liver Int. 2016 May 10. doi: 10.1111/liv.13158. [Epub ahead of print]
Effects of liver transplantation on endocrine function: A systematic review.
Gariani K1, Toso C2,3, Philippe J1, Orci LA2,3.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  השתלת כבד,  תפקוד הורמונלי,  אנדוקרינולוגיה,  בלוטת התריס,  תפקוד מיני
תגובות