מחקרים 21.06.2016

השפעה ארוכת טווח של איזון גליקמי אינטנסיבי על רטינופתיה סכרתית

ארבע שנים לאחר סיום המחקר ACCORD ההשפעה של איזון גליקמי אינטנסיבי נשמרה והאטה באופן מובהק את ההתקדמות של רטינופתיה סכרתית. פנופיברט איבד את יתרונותיו

במחקר ACCORD איזון גליקמי קפדני ומוקדם, כמו גם טיפול בפנופיברט (fenofibrate), נקשרו להאטה בהתקדמות רטינופתיה בקרב חולי סכרת סוג 2. חוקרים מארה"ב ביקשו לבדוק האם, ובאיזו מידה, המגמה עמדה בעינה ארבע שנים לאחר נעילת המחקר. הממצאים פורסמו לאחרונה בכתב העת Diabetes Care.

מחקר ACCORD שנערך בין השנים 2003-2009 הקצה 10,251 חולי סכרת לשתי זרועות מחקר עיקריות - בראשונה הוקפד על איזון גליקמי מחמיר (המוגלובין A1C נמוך מ 6.0%) בעוד בזרוע השנייה האיזון הגליקמי היה פחות אדוק (A1C בין 7 ל7.9%), בהמשך כמחצית מהחולים הוקצו לארבע תת זרועות בהצלבה - שמירה על לחץ דם סיסטולי נמוך מ 120 מ"מ כספית מול רף של 140 מ"מ כספית ואיזון ליפידי באמצעות טיפול משולב בפנופיברט (160 מ"ג) וסימבסטטין מול סימבסטטין עם פלצבו. לטובת המחקר הנוכחי משתתפים שעברו בדיקות ראיה וקרקעית העיניים בעבודה המקורית (1,310 חולים) נבדקו שוב כ 4 שנים לאחר סיום המחקר ACCORD. תוצאה ראשית הוגדרה כהתקדמות של רטינופתיה סכרתית בשלוש או יותר דרגות בסולם Early Treatment Diabetic Retinopathy Study scale.

התוצאות מלמדות כי התקדמות מחלת הרשתית נרשמה בקרב 5.8% מהחולים בזרוע האיזון הגליקמי האינטנסיבי, לעומת 12.7% מקרב המטופלים בזרוע הטיפול הרגיל (יחס סיכויים מתוקנן 0.42, 95% רווח בר סמך 0.28-0.63, P<0.0001).  ערכי המטרה של לחץ דם לא נקשרו באופן מובהק להתקדמות הרטינופתיה (7.5% בקבוצת האיזון המחמיר לעומת 6.0% בזרוע האיזון המקובל, יחס סיכויים מתוקנן 1.21, P=0.5). וכך גם ארבע שנים לאחר סיום המחקר ההשפעה המטיבה של פנופיברט נמחקה (11.8% מהחולים חוו התקדמות ברטינופתיה בזרוע הטיפול בפנופיברט, לעומת 10.2% בזרוע האינבו, יחס סיכויים מתוקנן 1.13, P=0.60).

החוקרים מסכמים כי גם ארבע שנים לאחר סיום המחקר ההשפעה של איזון גליקמי אינטנסיבי נשמרה והאטה באופן מובהק את ההתקדמות של רטינופתיה סכרתית, זאת על אף ערכי A1C שקולים בשתי הקבוצות בשנים שלאחר המחקר, כלומר מדובר בתופעת "הזיכרון המטבולי". איזון אינטנסיבי של לחץ דם לא נשא כל יתרון עיני ארוך טווח וכך גם הטיפול בפנופיברט. יש לזכור כי מדובר בעוקבת חולי סכרת עם עשר שנות מחלה לכל הפחות ומחלת לב וכלי דם נלווית, כך שמסקנות לגבי כלל חולי הסכרת תהיינה לא מדויקות, יתרה מכך, כזכור, האיזון האינטנסיבי גרם לתמותה עודפת בקרב החולים המבוגרים.

מקור:

Diabetes Care. 2016 Jun 11. pii: dc160024. [Epub ahead of print]
Persistent Effects of Intensive Glycemic Control on Retinopathy in Type 2 Diabetes in the Action to Control Cardiovascular Risk in Diabetes (ACCORD) Follow-On Study

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  איזון גליקמי,  המוגלובין מסוכרר,  A1C פנופיברט,  לחץ דם,  רטינופתיה
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות