מחקרים 18.07.2016

טיפול בהפטיטיס C בעל גנוטיפ 3, סקירת ספרות

מסקירת ספרות שיטתית עולה כי טיפול משולב בסופסבוביר ודקלטסביר ללא ריבווירין הוא, קרוב לוודאי, הפרוטוקול הטוב ביותר, נכון להיום, בזיהום HCV כרוני בעל גנוטיפ 3

ויוירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית
וירוס הפטיטיס, הדמייה תלת ממדית

פרופיל גנטי של נגיף דלקת הכבד Cי(HCV) משפיע על התגובה הקלינית לטיפול אנטיוירלי ישיר ועל הסיכוי למיגור יעיל של המחולל. חוקרים מאוניברסיטת סביליה בספרד ערכו סקירת ספרות ומטה אנליזה כדי לסכם את הנסיון המצטבר במשטרים תרופתיים שונים בזיהום HCV כרוני בעל גנוטיפ 3. תוצאות המחקר פורסמו לאחרונה בכתב העת World Journal of Gastroenterology.

החוקרים סקרו מאגרי מידע מובילים וליקטו עבודות אקראיות ופרוספקטיביות שבחנו את הפרוטוקולים הבאים בזיהום HCV כרוני בעל גנוטיפ 3: 1) פג-אינטרפרון עם סופוסבוביר (sofosbuvir (SOF וריבווירין במשך 12 שבועות מול טיפול זהה ללא אינטרפרון במשך 24 שבועות, 2) סופוסבוביר עם ריבווירין במשך 12 שבועות/16 שבועות או 24 שבועות, 3) משטרי סופוסבוביר עם דקלטסביר (daclatasvir (DCV וסופוסבוביר עם לדיפסביר (ledipasvir (LDV, עם וללא ריבווירין.

מניתוח התוצאות עולה כי טיפול משולב באינטרפרון, סופוסבוביר וריבווירין במשך 12 שבועות השיג תגובה וירולוגית ברת קיימא (SVR) טובה ויציבה יותר מאשר טיפול דומה ללא האינטרפרון, ברם במחיר של עליה בשכיחות של תופעות לוואי. טיפול ממושך יותר (24 שבועות) בסופוסבוביר וריבווירין השיג שיעורי SVR גבוהים יותר מפרוטוקולים קצרים יותר (12 ו 16 שבועות). המשלב סופוסבוביר- לדיפסביר התברר כפרוטוקול תת מיטבי ב HCV בעל גנוטיפ 3.

החוקרים מסכמים כי טיפול משולב בסופסבוביר ודקלטסביר הוא, קרוב לוודאי, הפרוטוקול הטוב ביותר נכון להיום בזיהום HCV כרוני בעל גנוטיפ 3, תוספת של ריבווירין לא משפיעה מהותית על עומק התגובה הוירולוגית או יציבותה.

מקור:

World J Gastroenterol. 2016 Jun 14;22(22):5285-92. doi: 10.3748/wjg.v22.i22.5285.
Hepatitis C virus genotype 3: Meta-analysis on sustained virologic response rates with currently available treatment options.
Ampuero J1, Reddy KR1, Romero-Gomez M1.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  טיפול אנטיוירלי ישיר,  HCV,  דלקת כבד נגיפית C,  סופוסבוביר,  דקלטסביר,  אינטרפרון,  לדיפסביר,  SVR,  ריבאבירין,  תגובה נגיפית
תגובות