מחקרים 20.07.2016

פעילות גופנית מתונה ונמרצת במחלת הכבד השומני

במחקר מבוקר פעילות גופנית נקשרה להפחתה בתכולת הטריגליצרידים בכבד בקרב חולי NAFLD, פעילות מתונה יעילה כמו מאומצת ומרבית ההשפעה מתווכת על ידי ירידה במשקל

מחלת הכבד השומני הלא אלכוהולית ,Nonalcoholic fatty liver disease NAFLD שכיחה בקרב חולים הסובלים מאיזון מטבולי לקוי ומהווה גורם סיכון קרדיווסקולרי כבד משקל. במחקר שתוצאותיו פורסמו לאחרונה בכתב העת JAMA INTERNAL MEDICINE קבוצת חוקרים מסין בדקה את ההשפעה של פעילות גופנית מתונה ומאומצת על מהלך מחלת הכבד השומני ומדדים מטבוליים וקרדיווסקולריים שונים.

למחקר אקראי ומבוקר גויסו 220 חולי NAFLD עם השמנה מרכזית (149 נשים (67.7%), גיל ממוצע 53.9 שנים) ממחוז זיאמן בסין. החולים הוקצו אקראית לזרוע של פעילות גופנית נמרצת (150 דקות ריצה בשבוע ב 65-80% מקצב הלב המרבי במשך שישה חודשים ובהמשך 150 דקות שבועיות של הליכה ב 45-55% מקצב הלב המרבי במשך שישה חודשים נוספים), זרוע של פעילות גופנית מתונה (150 דקות שבועיות של הליכה במשך 12 חודשים) וזרוע ביקורת ללא פעילות גופנית סדירה. תוצאת המחקר הראשית הוגדרה כשינוי בתכולת הטריגליצרידים בכבד אשר נמדדה על ידי ספקטרוסקופיית תהודה מגנטית בחודשים ה 6 וה 12 של המחקר. תוצאות המשנה כללו שינוי במשקל, היקף המותניים, שhנוי באחוזי שומן ובגורמי הסיכון המטבוליים.

מ 220 החולים שגויסו למחקר 208 (94.5%) נותרו במעקב לאחר 12 חודשים. תכולת הטריגליצרידים בכבד ירדה ב 5% (95% רווח בר סמך -7.2-2.8, P<0.001) בזרוע הפעילות הגופנית הנמרצת וב 4.2% (95% רווח בר סמך -6.3% -2.0%, P<0.001) בזרוע הפעילות המתונה לאחר שישה חודשי מעקב בהשוואה לזרוע הביקורת. לאחר שנה השיפור התמתן קמעה אך נותר מובהק ועמד על 3.9% בזרוע הפעילות הנמרצת ועל 3.5% בזרוע הפעילות המתונה. פערי הירידות בתכולת הטריגליצרידים הכבדית בין שתי זרועות הפעילות הגופנית לא היו מובהקים. מידת הירידה במשקל, היקף המותניים ולחץ הדם הייתה משמעותית יותר בזרוע של פעילות גופנית מאומצת לעומת פעילות מתונה או העדר פעילות סדירה בששת החודשים הראשונים של המחקר, בהמשך ההבדל בין קבוצות ההתערבות הצטמצם אך נותר משמעותי בהשוואה בין שתיהן לקבוצת הביקורת. לבסוף, לאחר תקנון לירידה במשקל השינוי בתכולת הטריגליצרידים בכבד איבד את מובהקותו, ללמד כי השינוי מתווך על ידי ירידה במשקל ואיננו, ככל הנראה, תוצאה אינהרנטית של הפעילות הגופנית.

החוקרים מסכמים כי פעילות גופנית מפחיתה את תכולת הטריגליצרידים בכבד בקרב חולים עם מחלת הכבד השומני הלא אלכוהולית. פעילות גופנית מתונה יעילה לא פחות מפעילות גופנית מאומצת ומרבית ההשפעה המטיבה מתווכת על ידי ירידה במשקל של החולים.

מקור:

Zhang H, He J, Pan L, et al. Effects of Moderate and Vigorous Exercise on Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A Randomized Clinical Trial. JAMA Intern Med.Published online July 05, 2016. doi:10.1001/jamainternmed.2016.3202.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  כבד שמוני לא אלכוהולי,  Nonalcoholic Fatty Liver Disease,  NAFLD,  פעילות גופנית,  טריגליצרידים,  השמנה
תגובות