מחקרים 10.08.2016

דכאון במהלך ההריון ולאחר לידה בקרב אבות, סקירת ספרות

על פי סקירת ספרות עדכנית אחד מכל שניים עשר אבות עלול לפתח דכאון בתקופת ההריון של בת זוגתו או במהלך השנה הראשונה אחרי לידה. הנתונים הטרוגניים אך עקביים

שיעורי הדכאון האבהי בתקופת ההריון ואחרי הלידה לא נבדקו במטה אנליזה משנת 2009. מאז נפח המחקר בנושא כמעט הוכפל ובשל כך חוקרים מקנדה החליטו לערוך סקירת ספרות עדכנית ולבדוק את שכיחות הדכאון הפרינטלי בקרב אבות ואת גורמי הסיכון העיקריים. התוצאות פורסמו לאחרונה בכתב העת The Journal of Affective Disorders.

החוקרים סקרו מאגרי מידע רפואי מובילים וליקטו עבודות אשר עסקו בדכאון אבהי בתקופת ההריון ועד לשנה לאחר הלידה ופורסמו בין השנים 1980-2015. בניתוח הסופי נכללו 74 מחקרים עם מדגם מאוגם של 41,480 אבות. שני חוקרים בלתי תלויים בחנו את הנתונים תוך התחשבות בסוג המחקר ועיתוי פרסומו, גיל המשתתפים, רמת השכלתם, מספר ילדיהם, היסטוריה אישית של דכאון ורקע של דכאון אימהי.

מתוצאות הניתוח עולה כי שכיחות ממוצעת של דכאון אבהי בתקופה הפרינטלית עמדה על 8.4% (95% רווח בר סמך 7.2-9.6%), הטרוגניות רבה נרשמה בשיעורי ההארעות במחקרים השונים. הסיכון לדכאון נקשר באופן מובהק לאזור עריכת המחקר, המתודולוגיה שלו ושנת פרסומו, וכן לנוכחות של דכאון אימהי בתקופה המקבילה. עם זאת, גיל האבות, השכלתם, מספר ילדיהם ורקע אישי או משפחתי של דכאון לא השפיעו מהותית על שכיחות המחלה האפקטיבית במהלך ההריון ואחרי הלידה.

לסיכום, הסקירה מציגה נתונים הטרוגניים וריבוי משתנים מתערבים, ועדיין התוצאות מצביעות על שכיחות גבוהה של דכאון במהלך ההריון ואחרי לידה בקרב אבות. במידה והמספרים אכן מדויקים מדובר בשיעורי דכאון שקולים להארעות המחלה האפקטיבית בקרב נשים. החוקרים מבקשים לעלות את המודעות לבעיה וממליצים ליזום תכניות סקירה ותמיכה ייעודיות כדי לסייע לאבות הטריים.

מקור:

J Affect Disord. 2016 Jul 20;206:189-203. doi: 10.1016/j.jad.2016.07.044. [Epub ahead of print]
Prevalence of paternal depression in pregnancy and the postpartum: An updated meta-analysis.
Cameron EE1, Sedov ID2, Tomfohr-Madsen LM3.

ערך: ד"ר צבי שליטנר

נושאים קשורים:  מחקרים,  בריאות הנפש,  סקירת ספרות
מאמרים נוספים שיעניינו אותך
תגובות